Kouření je nemoc, nasaďte proti němu účinnou léčbu!

FiftyFifty, společenský magazín.
Kouření je nemoc, nasaďte proti němu účinnou léčbu! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kouření je nemoc, nasaďte proti němu účinnou léčbu!

FiftyFifty
Share

Kouření je nemoc, nasaďte proti němu účinnou léčbu!

Zažitá představa, že láska k tabáku je pouhý zlozvyk, je mylná. Kouření je ve skutečnosti choroba. Úkolem odborníků je proto kuřákům pomáhat a léčit je. Především je důležité ukázat jim správný směr a nabídnout veškeré dostupné terapeutické možnosti.

Proč je třeba, aby kuřáci vyhledali odbornou pomoc? Je to základní krok k tomu, aby se jim podařilo závislosti na tabáku opravdu zbavit. Ti, kteří se spoléhají sami na sebe, nebývají příliš úspěšní – 96 % z nich selže a k cigaretám se vrátí. Zato kuřáci, kteří se svěří do péče odborníků, vyhrávají boj nad nikotinem ve 40 % případů, tedy desetkrát častěji.


Motivace je zásadní

Léčba v centrech odvykání kouření je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Léky si však pacienti vesměs platí sami – částka se pohybuje zhruba kolem 2000 Kč měsíčně, což není málo. Odvykající kuřák tedy musí být motivován natolik, aby nákladnost terapie nepovažoval za příliš velkou překážku. Je důležité dokázat mu, že oproti výdajům spojeným s nákupem cigaret je částka vydaná za léky pomáhající mu nekouřit nízká. Od farmakologické léčby ale pacient nesmí očekávat příliš. Tlumí sice abstinenční příznaky, ale nezabrání kuřákovi v tom, aby si zapálil. K tomu je nadále nutná jeho vlastní vůle. Terapii léky je proto vhodné kombinovat s psychobehaviorální léčbou.


Depresí se nebojte

Potřebu léčebné intervence u kuřáků si bohužel mnoho odborníků v klinických oborech plně neuvědomuje. Těmto osobám často není nabídnuta žádná pomoc ani poradenství. Vznikají pak situace, kdy se závislí jedinci zbytečně obávají zdravotních problémů mylně spojovaných s odvykáním kouření. Jedním z často zmiňovaných „strašáků“ jsou mimo jiné i deprese. Podle nedávno publikované studie je ale průkazné, že ačkoli může být léčba závislosti pro pacienta s psychickým onemocněním obtížnější, čím více příznaků deprese má v době kouření, tím významnější je jejich zlepšení po roce abstinence.

Odvykání kouření je velmi perspektivní i pro ty, kteří jsou závislí na více látkách. Pokud takový člověk přestane kouřit, má přibližně o 25 % vyšší šanci na úspěšnou léčbu závislosti na alkoholu či další droze.Zdroj: Odvykání kouření.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz