Korály dokazují, že se kvůli změnám klimatu proměňují oceánské proudy

FiftyFifty, společenský magazín.
Korály dokazují, že se kvůli změnám klimatu proměňují oceánské proudy na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Korály dokazují, že se kvůli změnám klimatu proměňují oceánské proudy

FiftyFifty
Share

Korály dokazují, že se kvůli změnám klimatu proměňují oceánské proudy

Od roku 1970 došlo k drastické změně oceánských proudů v západním Severním Atlantiku. Podle vědců se za posledních 2000 let nic takového nestalo a jde zřejmě o projev klimatických změn. Ke zkoumání jevu posloužily hlubokomořské korály, píše EAWAG.

„Podpisy“ jednotlivých izotopů dusíku na průřezu korálů ukazují, že dochází ke změnám v intenzitě mořských proudů. Snižuje se působení chladného Labradorského proudu, který se střídá s teplým Golfským proudem. Tyto proudy „diktují“, jaké bude v Evropě počasí.

Vědci z basilejské univerzity využili při výzkumu skutečnost, že různé vodní masy obsahují různý poměr izotopů dusíku 15N a 14N v závislosti na jejich původu. Ukazuje se, že k proměně proudění dochází spíš v posledních letech, pravděpodobně jako důsledek globální změny klimatu.

V tomto konkrétním případě jde o vyšší poměr 15N ku 14N v Labradorském proudu oproti poměru v Golfském. To se odráží na stávající biomase hlubinných korálů, které se živí vychytáváním organických částeček unášených vodou. V závislosti na struktuře potravy dochází ke změnám poměru izotopů dusíku v jednotlivých aminokyselinách tvořících letokruhy.

Izotopové analýzy fosilních korálů ze stejného regionu prokázaly, že během posledních 2000 let nedocházelo k takovým změnám poměru dusíku, a tedy ani ke změnám mořských proudů. Jde o jev posledních čtyřiceti let a vědci vyslovili podezření, že zde existuje přímá souvislost mezi změnami oceánských proudů a globálním oteplováním, způsobeným hlavně člověkem.

Podle článku „Corals Provide Evidence of Changes to Oceanic Currents through Global Warming“ uveřejněném 4. 1. 2011 na serveru EAWAG.com.


Autor:Radomír Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz