Kompostování může zabrzdit růst pouští

FiftyFifty, společenský magazín.
Kompostování může zabrzdit růst pouští na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Kompostování může zabrzdit růst pouští

FiftyFifty
Share

Kompostování může zabrzdit růst pouští

Španělsko patří mezi země nejvíce postižené půdní erozí a rozšiřováním pouští. Téměř polovina jeho rozlohy trpí těmito jevy, informuje server Ecologiaverde.com.

Jde o přírodní pohromu, jen mnohem pomalejšího charakteru, než jsou třeba záplavy či zemětřesení. Ale jejich následky jsou mnohem nezvratnější. Aby se půdní erozi a rozšiřování pouští zabránilo, je klíčové udržovat v přírodě vysoký podíl organických látek. Díky nim v krajině rostou rostliny a stromy, které nejlépe brání rozšiřování pouští a erozi.

V současnosti je Španělsko jednou z průmyslově rozvinutých zemí, která je půdní erozí a desertifikací nejvíce postižena. Ekologická organizace Přátelé Země prosazuje kompostování jako uskutečnitelnou, ekonomickou a snadno aplikovatelnou metodu, jak obnovit desertifikací zničenou půdu za pomoci kompostováním vytvořené organické hmoty.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) předpovídá, že v roce 2030 se množství dostupné vody sníží o zhruba 25 %. To znamená, že 65 % obyvatel Španělska bude trpět nedostatkem vody. Jestliže k tomu dojde, bude to z důvodů špatného hospodaření s vodou, nevhodných zemědělských aktivit, neřízeného budování infrastruktury a nekontrolovaného rozvoje sídel na pobřeží. A důsledkem bude značné snížení organického podílu v půdě.

Podle ekologických hnutí je potřeba vrátit půdě život. Proto je nezbytné zvýšit její plodnost a mít na paměti její zranitelnost. Koneckonců, půda je klíčová pro život a obživu člověka i všech živočichů.

Proces zastavení rozšiřování pouští je pomalý (stejně jako desertifikace samotná), leč možný. Kompostování organických zbytků z domácího odpadu je jedním z velmi vhodných způsobů, jak zvýšit plodnost země. Do země se dodává hnojivo, které udržuje rostlinnou pokrývku, respektuje přirozené cykly a především umožňuje rozumné využití půdy. Přátelé Země proto požadují, aby se v komunálním odpadu třídily za účelem zkompostování organické zbytky, stejně jako se pro další použití třídí např. sklo, plast či papír.

Podle zprávy Davida Sanze „El compostaje frena la desertificación“ zveřejněné na serveru Ecologiaverde.com dne 24. června 2011.


Autor: Petr Vadas Mazanec
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz