Knižní Kurz duševní rovnováhy

FiftyFifty, společenský magazín.
Knižní Kurz duševní rovnováhy na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Knižní Kurz duševní rovnováhy

FiftyFifty
Share

Knižní Kurz duševní rovnováhy

Necítíte se dobře, máte práce nad hlavu, k tomu rodinné problémy, žijete v neustálém stresu. K terapeutovi ale jít nechcete. Možná se stydíte nebo je to nad vaše finanční možnosti. Pomoc přichází odjinud: kniha Kurz duševní rovnováhy vám může pomoci zbavit se stresu, napětí a úzkosti z pohodlí domova.

Autorka knihy - psycholožka Michaela Peterková seznamuje čtenáře s užitečnými postupy, jak překonat úzkost a stres a zvládnout náročné životní situace.
Ve čtrnácti lekcích, jimiž čtenáře provede, vysvětlí vše potřebné, současně mu však nechá prostor a čas pro jeho myšlenky, poznání a vlastní závěry. „Není to ,jen´ knížka,“ doplňuje autorka, „je to především prostor pro aktivitu a přemýšlení, který umožní zvýšit efektivitu jednání a zlepšit kvalitu života.“

Kurz je rozdělen do 14 dnů/lekcí a každý z nich obsahuje čtyři základní části:
 sebepoznání: čtenář objevuje své vlastnosti, myšlenky, emoce, zasuté vzpomínky apod.
 informační část: základní fakta o důležitých tématech vztahujících se k duševní pohodě člověka, například o úzkosti a neurotických poruchách, somatizaci nebo o tom, jak v lidské psychice fungují odměny a tresty.
 terapeutická – svépomocná část: konkrétní doporučení, jak získat duševní rovnováhu.
 úkoly ke splnění do dalšího dne.

Každý den by měl čtenář projít vždy jednu lekci. Pokud to někdy nestihne, nevadí, do další se pustí, jakmile to zase bude možné. Určitě by ale neměl procházet více než jednu lekci denně; tím by se snižoval prospěch, který z kurzu může mít. Lidská psychika potřebuje čas, aby zpracovala nové myšlenky a poznatky. Práce na jedné lekci zabere asi 20–30 minut.

Kurz duševní rovnováhy je napsaný srozumitelně, k jeho absolvování není třeba žádných znalostí z psychologie. Od běžných knih o duševním zdraví, které obsahují pouze text ke čtení, se zásadně liší tím, že je interaktivní. Čtenář je jeho aktivním účastníkem - dopisuje si své postřehy, vyplňuje testy, zaznamenává si své myšlenky, definuje vlastní cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů, učí se rozlišovat mezi zdravými a neurotickými myšlenkami apod.

Součástí kurzu je také např. nácvik autogenního tréninku a relaxačního dýchání, vytváření denních plánů, učení se technice STOP nebo pravidlu SEDMKRÁT. Nechybějí pochvaly za splněné úkoly a druhé a další šance ke splnění těch chybějících. Příloha knihy obsahuje praktické listy ke kopírování, s nimiž může čtenář pracovat individuálně i po dokončení kurzu.

„Kurz duševní rovnováhy je vhodný pro každého, kdo chce překonat určité potíže v osobním životě, ve vztazích či v práci,“ vysvětluje Michaela Peterková. „Ocení jej i ti, kteří z nějakého důvodu zatím nechtějí nebo nemohou vyhledat služby terapeuta. Vzala jsem užitečné poznatky z psychologie a vtiskla jim moderní podobu.“

Kurz zahrnuje poznatky několika terapeutických škol i zdravého rozumu. Z terapeutických škol je nejvíce zastoupena kognitivně-behaviorální terapie, která staví na tom, že člověk se dokáže žádoucí věci naučit a nežádoucí odnaučit.

Kurz duševní rovnováhy je ideálním kompromisem mezi potřebou řešit svoji situaci, a současně nemožností či neochotou vyhledat odbornou psychologickou pomoc. Kniha respektuje čtenářovo soukromí, šetří jeho čas i finanční prostředky a současně obsahuje spolehlivé informace a postupy garantované a ověřené mnohaletou odbornou praxí autorky.
 

O autorce

PhDr. Michaela Peterková je psycholožka, provozuje privátní psychodiagnostickou, poradenskou a hypnoterapeutickou praxi. Je autorkou populárně-naučných článků (Psychologie dnes, Mladá fronta Dnes, Ona, Květy).
 

Ukázka z knihy

STOP technika
STOP technika je jednoduchá pomůcka, která vám umožní vymanit se z moci myšlenek a pocitů,
o které nestojíte. Aby se člověk zbavil neurózy a osobnostně vyrostl, kromě jiného potřebuje dostat své myšlenky a emoce pod větší kontrolu. Nenechat se jimi řídit, nýbrž řídit je.

To, že se myšlenky nebo pocity vynoří, je do velké míry automatické, takže to alespoň prozatím řešit nebudeme. Ale na vás už je, co s nimi dál. Pokud vás tedy přepadnou nežádoucí myšlenky nebo emoce (např. související s podceňováním se, úzkostí, přeháněním a podobně), soustřeďte se a představte si značku STOP. Tuhle značku postavte do cesty své úzkosti. V duchu nebo, je-li to možné, nahlas ještě řekněte: „Stop!“ Tím za několik desítek opakování vytvoříte v hlavě automatický program, který podobné neurotické myšlenky zarazí hned v začátku.

Zpočátku – po zvolání „Stop!“ – můžete ještě pokračovat. Značku STOP si v představě co nejpodrobněji prohlédněte, maximálně se na ni soustřeďte – na barvy, písmena, tvar a materiál. Tento postup poslouží k odvedení pozornosti – tím, že si budete dopravní značku detailně představovat, automaticky přestanete myslet na nežádoucí záležitosti nebo emoce.
Zdroj: tz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz