Klimatický milník? Koncentrace oxidu uhličitého dosáhly rekordní hodnoty

FiftyFifty, společenský magazín.
Klimatický milník? Koncentrace oxidu uhličitého dosáhly rekordní hodnoty na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Klimatický milník? Koncentrace oxidu uhličitého dosáhly rekordní hodnoty

FiftyFifty
Share

Klimatický milník? Koncentrace oxidu uhličitého dosáhly rekordní hodnoty

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře dosáhla nejvyšší úrovně v moderní historii - 400 ppm (částic na milion). Údaje vychází z měření stanice Mauna Loa, které ve čtvrtek 9. května 2013 přesáhly kritickou hranici. Data jsou v tuto chvíli předběžná. Podle vědců i aktivistů je tato úroveň milníkem, za kterým už se klima na planetě může začít měnit velmi rychle.

Podle české Klimatické koalice probíhá růst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře takovou rychlostí, která značně komplikuje, prodražuje a v řadě případů zcela vylučuje, možnost se novým podmínkám přizpůsobit. Proto je prý hlavním řešením redukovat emise skleníkových plynů.

„Je nepochybné, že hodnota 400 ppm je neslučitelná s cílem, který si daly všechny fungující státy již v roce 1992, totiž stabilizovat koncentraci skleníkových plynů na úrovni, která by předešla nebezpečnému narušení klimatického systému vlivem lidské činnosti,“
říká Jan Hollan z Centra výzkumu globální změny. Podle něj vlivem dnešního a dále rostoucího užívání fosilních paliv koncentrace v ovzduší poroste dál. "Už i všichni státníci a velcí finančníci vědí, že je nutné fosilní paliva nechat v zemi,“ tvrdí Hollan.

Podle aktivistů lze například v Česku pomocí zateplování a čistých zdrojů tepla zbavit veškerého plynu a uhlí pro vytápění domů. Podle Klimatické koalice je nutné na celosvětové úrovni přijmout novou závaznou klimatickou dohodu nejpozději do dvou let.

Koncentrace oxidu uhličitého stoupá nepřetržitě již 200 let. Na začátku průmyslové revoluce dosahovala přibližně 280 ppm, když v roce 1959 započala měřící stanice Mauna Loa na Havaji svou činnost, dosahovala koncentrace již 316 ppm. Podle posledních měření dosahuje hodnoty 400 ppm. Hlavní příčinou nárůstu koncentrace skleníkových plynů je podle vědců i aktivistů spalování fosilních paliv.

Podobně vysoká koncentrace oxidu uhličitého jako dnes byla pravděpodobně v třetihorách, kdy na Zemi vládlo podstatně teplejší klima než dnes. V té době byla průměrná teplota o dva stupně Celsia vyšší než dnes a hladina moře o 20 až 30 metrů vyšší.Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz