Klimatické změny přinesly vlny o velikosti domu

FiftyFifty, společenský magazín.
Klimatické změny přinesly vlny o velikosti domu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Klimatické změny přinesly vlny o velikosti domu

FiftyFifty
Share

Klimatické změny přinesly vlny o velikosti domu

Klimatické změny povedou nutně k proměně našeho světa. Jedním ze zdokumentovaných příkladů může být proměna, která se odehrává v Severním ledovém oceánu. Kvůli oteplování zde mizí ledový příkrov, Severní ledový oceán má více volné hladiny než kdy dříve a do budoucna jí bude přibývat. Důsledkem je, že se zde při bouřích objevují i extrémně velké vlny. V Severním ledovém oceánu jde o nový element, který zde teď působí.

Jim Thomson, vědec University of Washington, během roku 2012 prováděl výzkum zaměřený na vlny v Severním ledovém oceánu. Během jedné bouře v září 2012 zde byly vlny vyšší než rodinný dům.
„Během zářijové bouře jsme naměřili vlny o výšce 5 metrů. Vznikají působením velmi silných větrů, které jsou v regionu běžné,“
říká Jim Thomson.

Ledový příkrov obvykle začínal nějakých 160 kilometrů od pevniny. V roce 2012 začínal až 1600 kilometrů od pevniny. Vítr, který se volnou mořskou plochou proháněl, vytvářel malé zpěněné vlnky, které postupně narostly do vln a následně do velkých souvislých vln. Každá z nich pak v sobě nese ohromné množství energie.

Čím více volné hladiny měly vlny k dispozici, tím do větších rozměrů narostly. A čím větší vlny byly, tím vytvářely větší plochu, do které se mohl vítr opřít a předat jím svou sílu.

Pro lodní dopravu může být tento trend čárou přes rozpočet. Dopravci si od úbytku ledové pokrývky v Severním ledovém oceánu slibovali kratší dopravní cesty. S vlivem velkých vln však nepočítali.

„Téměř všechny škody a ztráty, které se v lodní dopravě stanou, souvisí s bouřemi. A velké vlny bývají nejčastějším viníkem,“ říká Thomson.

Vlny nemají ale dopad jen na lodní dopravu. Samy dál působí na tání zbytku ledového příkrovu. Svou silou jej rozbíjejí, čím se trend jen posiluje. I pobřežní oblasti dojdou vlivem vln proměnou. Vlny totiž na pobřežním permafrostu působí erozně.

Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz