Klimatické změny některým ptákům svědčí

FiftyFifty, společenský magazín.
Klimatické změny některým ptákům svědčí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Klimatické změny některým ptákům svědčí

FiftyFifty
Share

Klimatické změny některým ptákům svědčí

Změna klimatu a její přímé důsledky nemusí vždy nutně působit jen negativně. Alespoň s takovým tvrzením přichází nová studie Baylorovy univerzity v Texasu, která se zaměřila na efekty častějších požárů spojených s vysycháním vegetace a jejich vlivem na ptactvo, píše ScienceDaily.

Mladí badatelé odhalili, že ohně v Chihuahuanské poušti naopak pozitivně přispívají k rozšíření areálu některých druhů ptáků. Výsledky vycházejí z tříletého pozorování živočichů na více jak 70 lokalitách v Texasu a východním Mexiku.

„Výsledky přinášejí jedno překvapivé zjištění,“
říká Joseph White, jeden ze spoluautorů a odborníků na požárový management. „Panuje totiž jakési kolektivní přesvědčení, že klimatické změny mohou mít jen negativní následky. My jsme ale přišli s tím, že pro konkrétní druhy ptáků změny v krajině nebudou mít negativní vliv. Spíše naopak, že jejich budoucnost je zajištěna.“ Jinými slovy, v některých případech nemusí nutně změny v ekosystému znamenat přímé ohrožení stávajících živočichů a pro několik z nich může být efekt dokonce přínosný.

Požáry vytvářejí přesně ty pravé podmínky tím, že prosvětlují krajinu a ubírají případné kořisti vhodné úkryty. Studie odhalila, že tři konkrétní druhy – ťuhýk americký (Lanius ludovicianus), křepel šupinkatý (Callipepla squamata) a střízlík skalní (Salpinctes obsoletus) – nejsou postiženi důsledky klimatické změny, která frekventovanějšími požáry přeměňuje borovicové háje na okraji pouště v suchou planinu. Bez prosychání vegetace by v průběhu dalších padesáti let nedocházelo k tolika požárům a okraje pouště by spíše zarůstaly křovinami a trávou.

Článek byl uveřejněn 27. 7. 2011 na serveru ScienceDaily pod názvem „Some Desert Birds Less Affected By Wildfires and Climate Change“.


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz