Klima Lima - generálka pro Paříž

FiftyFifty, společenský magazín.
Klima Lima - generálka pro Paříž na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Klima Lima - generálka pro Paříž

FiftyFifty
Share

Klima Lima - generálka pro Paříž

Dnes začíná v Limě dvoutýdenní klimatická konference. Jejím cílem je připravit návrh globální dohody o ochraně klimatu, která má být přijata už příští rok v Paříži. Schválen má být i podrobný plán, jak k finálnímu textu dospět. Konference se zúčastní zástupci téměř všech států světa.

Jedním z jejích nejdůležitějších výstupů bude seznam kritérií, podle nichž jednotlivé státy do března příštího roku připraví své návrhy, jak budou snižovat emise. Konference bude také řešit jak zrychlit tempo omezování emisí, které je v současnosti nedostatečné.

V Limě se bude i přezkoumávat dlouhodobý cíl globální ochrany klimatu - udržet nárůst průměrné teploty do 2°C. Experti budou zejména hodnotit, zda je tento cíl v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, které shrnula pátá zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Jejich doporučení bude podkladem pro připravovanou novou dohodu o ochraně klimatu.

Klima se tak letos opět vrátilo mezi nejdůležitější politická témata. U příležitosti summitu, který v září svolal šéf OSN Pan Ki-mun, pochodovaly New Yorkem a dalšími městy po celém světě statisíce lidí včetně celebrit, žádající jeho účinnější ochranu.

Mezivládní panel pro změnu klimatu vydal novou hodnotící zprávu, v níž shrnul aktuální vědecké poznatky o klimatu a varoval před rostoucími riziky jeho prohlubující se změny. Zpráva vyzývá světové společenství, aby ukončilo využívání fosilních paliv a přešlo na čistou energii.

Zástupci EU, Číny a USA jako první představili své dlouhodobé závazky na omezení emisí. Unie má v plánu snížit emise o 40 % do roku 2030 oproti úrovni z roku 1990. Čína slíbila, že její emise začnou klesat nejpozději okolo roku 2030 a USA je chtějí snížit o 26 - 28 % do roku 2025 ve srovnání s rokem 2005. Nyní je zapotřebí, aby se k nim přidaly další země. Pozice České republiky vyplývá z pozice EU, i když některé klíčové národní strategie (např. Aktualizace státní energetické koncepce) tempu snižování emisí dle závazku EU neodpovídají.

"Česká vláda zatím slíbila, že připraví zákon, který stanoví závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech. To je slib budoucího závazku ke snižování emisí skleníkových plynů. S tím už příští rok nevystačíme, potřebujeme zákon opravdu přijmout,"
řekl Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA.

"Politikům již nezbyly žádné výmluvy, proč nepřijmout ambicióznější klimatická opatření. Vědecké závěry jsou jasné, podpora společnosti je značná a ekonomické výhody plynoucí ze včasně provedených opatření neoddiskutovatelné. Není na co čekat,"
uvedla Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice.

Jan Kejzlar, ředitel CARE, se přidává: "Je nezbytné, aby se vlády zavázaly vytvořit spravedlivý mechanismus financování ztrát a škod způsobených změnou klimatu. Především pro regiony, které nutně hledají technické a finanční prostředky na adaptaci k zajištění potravinové bezpečnosti pro chudé a zranitelné osoby."

Klára Sutlovičová z Greenpeace ČR k tématu dodává: "Nedávno ohlášená dohoda Číny a USA o snížení emisí dává naději, že ani ostatní velcí znečišťovatelé nezůstanou pozadu. Očekáváme, že na stole se objeví další zajímavá čísla, a to nejen pokud jde o emise, ale také například ochranu pralesů."


Zdroj: tz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz