Klauni uzdravují!

FiftyFifty, společenský magazín.
Klauni uzdravují! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Klauni uzdravují!

FiftyFifty
Share

Klauni uzdravují!

Je čtvrtek, a to jsou očekáváni zdravotní klauni. Už se těšíme, až zase na oddělení zavládne rozruch a veselí. Dnes to vypadá, že bychom se mohli sejít ve větším počtu na herně, a mě tak napadá, že to je příležitost vzít smutnou Amélii mezi děti.

Koncert pro zdravotní klauny
U příležitosti svátku Cyrila a Metoděje se začátkem července uskutečnilo na Velehradě Setkání lidí dobré vůle. Součástí této akce byl i benefiční koncert na podporu vybraných tří neziskových organizací. Zdravotní klaun byl jednou z těch šťastných, kterým byl věnován výtěžek ze zasílaných dárcovských sms. Na slavnostním večeru, který velice citlivě a zároveň vtipně moderovali paní Lucie Výborná a převor Prokop Siostrzonek, předal Antonín Panenka panu Garymu Edwardsovi ocenění za jeho práci.
Zdravotní klauni přinesli celému dni a večeru humor a odlehčení.
Kromě finančního příspěvku pro sdružení si zdravotní klauni odnesli výjimečný pocit ocenění svých smysluplných aktivit v nemocnicích. Zdravotní klauni děkují každému, kdo svým příspěvkem tento večer pomohl přinést více úsměvů na dětská lůžková oddělení.

Příběh Amélie
Čtyřleté holandské děvčátko přichází na naše oddělení z oddělení JIP. Doprovází ji babička, která je v pozici tlumočníka. Dorozumíváme se s ní střídavě anglicky a německy, ale naše možnosti přímé komunikace s Amélií jsou velmi omezené. Jsme odkázáni na úsměv a řeč
končetin. Amélie se dosud neodvážila vstát z postýlky, její svět byl omezen na její pokoj.
Je čtvrtek, a to jsou očekáváni zdravotní klauni. Už se těšíme, až zase na oddělení zavládne rozruch a veselí. Dnes to vypadá, že bychom se mohli sejít ve větším počtu na herně, a mě tak napadá, že to je příležitost vzít smutnou Amélii mezi děti.
Tam, kde naše komunikační schopnosti omezuje jazyková bariéra, Doktor Motyka nepotřebuje žádného tlumočníka.
Už to začíná. Padající zavazadla, klobouky a špachtle. Kouzla, podivní tvorové a nakonec malé nafukovací zvířátko jako dárek.
Proměna nastala rychle. Amélie se rozzářila, hned radí, samozřejmě holandsky, doktorovi Motykovi, kde najít klobouk....., zapojila se do hry......... našla radost...........
Ještě ten den s babičkou absolvovala svou první procházku po chodbě. Další rehabilitace šla nadále už mílovými kroky a zanedlouho se s námi loučila, když s babičkou naši nemocnici opouštěly.
Tyto malé „body zlomu“ u nás občas zažíváme a zdravotní klauni byli „u toho“. Ba co víc, to oni pomáhají lámat a překonávat některé bariéry, které se nám přes veškeré úsilí nepodaří překonat. Za to vše chceme za ošetřující personál i naše malé pacienty poděkovat.
Lída Romová - herní pracovník, DK FN Plzeň


Jak se fotí klauni
Možná jste si všimli nové nástěnky ve vestibulu FN Motol, kde jsou krásné fotografie ze zdravotních klauniád. Autorem je Petr Žůrek, který dlouhodobě spolupracuje se sdružením. Ač není jednoduché zachytit „klauna v akci“, jemu se to podařilo. Díky jeho fotografiím můžete
nahlédnout do jedinečné symbiózy klauna a malého pacienta.

Co se klauni naučili nového?
Mezinárodní dílna, Štrba, Slovensko, 24. – 29.7. 2007
Na dílně v hotelu Rysy se opět sešli zástupci všech členských organizací sítě Red Nose International – domácí slovenští klauni, čeští klauni, klauni z Maďarska, Rakouska, Německa a Slovinska.
Lektory tentokrát byly Andreas Kohlmann (the Zen Man, který nás po celý týden „udržoval v rytmu“) a Lassaâda Saďdi, ředitel herecké školy v Bruselu, kterého Gary Edwards označil za „jednoho z největších učitelů naší doby“.
Na Andreasově dílně jsme celý týden pracovali s perkusními hudebními nástroji a v neděli jsme pak byli schopni předvést několikaminutové hudební číslo i s (ovšem nikterak extravagantní) taneční vložkou. Mým hudebním nástrojem byla láhev od místní minerálky a klacík z nedalekého lesa, který jsem vlastnoručně zbavil kůry. Jinak nám Andreas také poradil velmi originální způsob zapisování hudebních kompozic pro netradiční hudební nástroje – díky němu mohou komponovat a zkomponované posléze interpretovat také děti v nemocnicích!
Lassaad se ukázal jako velmi kompetentní pedagog s originálními, byť lehce kontroverzními, postupy. Každý den s ním byl jiný a každý nám profesně přinesl něco nového. Ať už se jednalo o expertní a velmi detailní práci s chůzí a celkovým fyzickým projevem jednotlivce, praktické problémy hraní ve dvojicích nebo stavbu gagu.
Lukáš Houdek-doktor Motyka


Pomozte i vy přinášet radost a smích dlouhodobě nemocným dětem!

Zasláním jednorázového nebo trvalého příkazu na náš bankovní účet:
159172293/0600

Pošleme Vám potvrzenou darovací smlouvu a zařadíme Vás mezi přátele sdružení.


Zdravotní klauni navštívili dlouhodobě nemocné děti v celé republice, tentokrát 60x:

11x FN Praha Motol
7x FN Brno
3x FN Hradec Králové
2x Nemocnice Uherské Hradiště
2x KN Pardubice
5x FN Olomouc
2x FN Plzeň
2x Ústí n. Orlicí
2x Nemocnice Příbram
5x FN Bulovka
2x Nemocnice Frýdek Místek
4x FN Ostrava - Poruba
3x Nemocnice Ostrava Fifejdy
2x Vítkovická nemocnice Bl. Marie Anton.
2x Nemocnice Česká Lípa
4x FTN Praha-Krč
2x Nemocnice Mladá Boleslav

www.zdravotni-klaun.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz