Když srdce ztratí rytmus

FiftyFifty, společenský magazín.
Když srdce ztratí rytmus na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Když srdce ztratí rytmus

FiftyFifty
Share

Když srdce ztratí rytmus

Fibrilace neboli míhání síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu. Její zdravotní důsledky někdy bývají závažné. Lékaři však mají mnoho možností léčby.

Když srdce ztratí rytmuszoom

Existují tři typy fibrilace síní:
  Záchvatovitá fibrilace. Sama přirozeně ustane do 48 hodin.
  Přetrvávající fibrilace. Může být ukončena pomocí léků nebo podáním elektrického výboje.
  Trvalá fibrilace. Přetrvává i po podání léků nebo elektrického výboje a přechází do chronické formy.

Co se při fibrilaci děje? Při nepravidelném míhání síní krev neprotéká srdcem tak, jak by měla. Její tok je zpomalen a může dojít ke vzniku krevní sraženiny. Právě vznik krevní sraženiny představuje největší nebezpečí při neléčené fibrilaci síní. Sraženina se může dostat do krevního oběhu a doputovat krevním řečištěm až například do tepen zásobujících mozek kyslíkem a živinami. Fibrilace síní je tak jednou z nejčastějších příčin cévní mozkové příhody. A to je stav vážně ohrožující zdraví a život.


Hlavně zabránit vzniku krevní sraženiny

  Lékaři se snaží vzniklou fibrilaci síní ukončit.
  Pokud není možné fibrilaci ukončit, je cílem zabránit uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu.
  Z dlouhodobého hlediska je pak nutné dostat pod kontrolu srdeční frekvenci (rychlost, jakou srdce tluče) a srdeční rytmus.

Podle typu fibrilace a přítomných rizik se u pacientů volí strategie „ředění“ krve. Snahou je zamezit vzniku krevní sraženiny a chránit tak pacienta především před cévní mozkovou příhodou. Z léků se na „ředění“ krve využívá warfarin, protisrážlivé léky nové generace, popřípadě kyselina acetylsalicylová. Délka léčby se u jednotlivců liší, někdy je však potřeba léčit se celoživotně.


Jak vrátit srdci správný rytmus

  K odstranění arytmie a navození pravidelného srdečního rytmu se aplikují léky (infuzí do žíly) nebo elektrický výboj. Při obou způsobech léčby je nutný pobyt v nemocnici.
  Další možností je trvalejší pravidelné užívání léků, které udržují správný rytmus srdce.
  V některých případech, kdy se nedaří fibrilaci síní trvale zrušit, přistupují lékaři k podávání medikamentů zpomalujících srdeční činnost. Užívají se v takových dávkách, aby nedocházelo k selhávání srdce. Předepisují se zejména přípravky ze skupiny beta-blokátorů.
  U mladších jedinců bez dalšího onemocnění srdce se někdy využívá metoda takzvané katétrové radiofrekvenční ablace (izolace plicních žil). Léčí se tak fibrilace síní, která se vrací navzdory užívání léků.

Autor: MUDr. Hana Králová
Zdroj: U lékaře.cz 


© 2005 – 2020 Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu provozovatele zakázáno.