Když ono se tak na mě kouká...

FiftyFifty, společenský magazín.
Když ono se tak na mě kouká... na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Když ono se tak na mě kouká...

FiftyFifty
Share

Když ono se tak na mě kouká...

Dokážou rodiče po prázdninách odolat touze dítěte si vzít do města venkovské koťátko či štěně? Někdy těžko, a po prvních dnech v městském bytě zjistí, že je to jiné než na zahradě, zvířeti je třeba zajistit pelíšek, záchod, se psem chodit ven, absolvovat veterinární prohlídky a různá očkování. Nemluvě o tom, že venkovní zvíře se doma nudí a může proto různým způsobem „škodit“. Co s ním potom? Do útulku, nebo je vypustit???

Podobné to je při návratu ze zahraniční dovolené. Je třeba si uvědomit, že vytrhnout zvíře z jeho prostředí a převézt je do jiného, jemu cizího, může být pro ně a i pro rodinu frustrující a hodně problematické.

Pokud se někdo chystá pořídit si domů zvíře, „aby měly děti radost, když po tom tak baží“, mělo by to tak být po zralé úvaze a ne pod dojmem okamžitých citů. Přivést si domů zvíře, to znamená přijmout dalšího člena rodiny, kterého musejí akceptovat všichni a nést za něj odpovědnost.

Je třeba také upozornit na to, že nelze dovážet ze zahraničí psy a kočky, když nesplňují podmínky dovozu (například nejsou vakcinovaní proti vzteklině, popřípadě nemají sérologické vyšetření) a nesmí se dovážet například některé želvy ani jiní plazi a zvířata uvedená na seznamu CITES.

Někdy je těžké odolat náhlému puzení pořídit si zvíře a tzv. je zachránit z jeho krušných podmínek, ovšem tyto podmínky se zdají nepříznivé pouze nám, z našeho lidského pohledu. Však ani my lidé nechceme být „zachraňováni“ proti vlastní vůli. A možná i ono zvíře svůj domov má, jen se tak trošku „toulá“. Je tedy dobré se na věc podívat i z tohoto hlediska. A přidejme i hledisko veterinární.


Zdroj: tz
Autor tz: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz