Jóga není sektářství

FiftyFifty, společenský magazín.
Jóga není sektářství na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jóga není sektářství

FiftyFifty
Share

Jóga není sektářství

Na otázku „Co je jóga?“ nalezneme v rozličných pramenech různě formulované odpovědi, ale jejich podstata je stejná:

Jóga je spojení, integrace, harmonie těla a duše individuální - s duší Universální. Východní filosofie zákona Karmy (osudu) říká: Naše činy se k nám vracejí dříve nebo později ve stejné kvalitě a kvantitě a jsou zdrojem našeho poznání (mnohokrát přes fyzickou a duševní katarzi).

Když se skutečně pozorně rozhlédneme kolem sebe, vidíme, jak to funguje. Zvláště v dnešní hektické době, kdy se všechno zrychluje, čistí a napovrch se vyplavují negace. Záleží na každém z nás, jak touto zkouškou projdeme. Jóga může být na této cestě naší velkou oporou, neboť zušlechťuje tělo a duši každé bytosti, učí znovu nalézt jistotu v morálních zásadách. Jestliže jógu správně pochopíme a uchopíme - bude nám naší správnou cestou.

Naše bytost je komplexem složky duševní a tělesné a i v józe se prolínají cvičení fyzická a mentální. Jóga je jeden celek, i když má mnoho forem. Záleží na každém z nás, jakou si zvolíme, která je v naší současné rovině bytí pro nás optimální.


Indický jogín a filosof Pataňdžali stanovil již před asi 2 000 lety 8 stupňů jógy :

1. Všeobecné etické principy / jama /

2. Pravidla morálky jedince / nijama /

3. Cvičení jógových pozic / ásán /

4. Jógové dechové techniky / pránajáma /

5. Ovládnutí smyslů / pratjáhára /

6. Koncentrace mysli / dhárana /

7. Meditace / dhjána /

8. Splynutí s Universem / samadhi /

Tato stupnice v podstatě zahrnuje nejširší záběr jógy a integruje její formy. Ať se podíváme na jakoukoli z následujících variant, všechny se nějakým způsobem odvíjejí od některého z uvedených osmi stupňů Pataňdžaliho Jogasútry. Formy jógy se navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou a tím se jejich působení zesiluje.


Bhaktijóga

Uznává za základní aspekt jógy vzdání se svého ega a pěstování oddanosti a lásky k Božskému principu. Bhaktijógín však o ni neusiluje, jen se jí v meditaci otevře a dovolí, aby v něm odhalila klid a mír, „který je za myšlenkami“. /rh/


Karmajóga

Je vlastně konání, práce pro druhé, bez čekání na odměnu. Touto činností očišťujeme svoji Karmu.


Džňánajóga

Cesta moudrosti a filosofického uvažování, jejím hlavním znakem je rozlišování mezi Já a ne - Já. V meditaci provádíme tzv. atmavičáru - neboli sebedotazování. Je to nastolení vnitřního tázacího postoje - „kdo, nebo co, jsem já ?“


Hathajóga

Pečlivě se zabývá ásánami, tělesnými pozicemi, které ovšem nejsou jen fyzické cvičení. Pozornost se vede vědomě do určitých částí těla a jejich uvolňováním se zapojí i psychické a fyziologické procesy.


Iyengar jóga

Jóga dle indického učitele B.K.S. Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.


Nana a  mantra jóga

Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují, se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka. Zpěv manter je rituál radosti, pokory, souznění s vnitřním mírem. /rh/


Aštangajóga

Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou, v pomalém, nepřetržitém pohybu, vznešeně - jako v tanci. Součástí této formy jógy je i provádění uzávěrů /bandhy/ tam, kde jsou umístěna energetická centra - čakry - a tím též ovlivňuje tok energie v těle.


Určitě jsem zde nevyjmenoval všechny formy jógy, které jsou praktikovány na celém světě. Počet není až tak důležitý, přednost má akceptování jógy v životě každého z nás. Pozitivní účinek jógy na tělesný, duševní a duchovní růst každého člověka se pak dostaví jako očištění celé lidské komunity.

Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Mnoho lidí pod vnějším tlakem sahá po práškách, alkoholu a drogách. Já říkám: Když si nebudete vědět rady - zkuste jógu !

Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete v sobě!

Přeji vám, abyste se našli na své pravé cestě a kráčeli po ní co nejdéle.


Zdroj: Prameny zdraví

autor: Richard Holický
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz