Jeleni u silnice nelení - nehod se zvěří přibývá

FiftyFifty, společenský magazín.
Jeleni u silnice nelení - nehod se zvěří přibývá na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jeleni u silnice nelení - nehod se zvěří přibývá

FiftyFifty
Share

Jeleni u silnice nelení - nehod se zvěří přibývá

Podzim je z pohledu dopravních nehod rizikovým obdobím, a to i pokud jde o nehody zaviněné srážkou se zvěří. Časté mlhy a brzké stmívání, tedy snížená viditelnost, jsou nejčastější příčinou takových nehod. Je tedy potřeba dbát zvýšené opatrnosti na úsecích, které jsou značeny možným výskytem zvěře, ale i mimo ně s ohledem na ráz krajiny.

Ke srážce může dojít v kteroukoliv denní i noční hodinu, i bez ohledu na roční období. Nejrizikovějším časem bývá svítání a soumrak, kdy zvěř putuje za potravou a na pozemní komunikace nebere ohled. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, jelikož zvíře oslněné světly vozidla se chová zmateně a nepředvídatelně. Nejčastěji se pak srazíme se srnčí, zajíci nebo prasetem divokým.

Ze statistik vyplývá, že každá 10. nehoda má za příčinu střet vozu se zvěří. Letos zatím (k 31. 10. 2016) policie zaznamenala 8 952 nehody s lesní zvěří a domácím zvířectvem, což je nejvíce v historii ČR. To jen dokazuje, že dosavadní vývoj bohužel navazuje na negativní trend vzestupu za posledních 6 let. Tyto nehody sice nepatří mezi ty s nejtragičtějšími následky, přesto při nich bylo těžce zraněno 15 lidí a zemřel při nich 1 člověk. (Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2015 činil podíl usmrcených při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem 0,14 %.) Nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem se stalo na silnicích ve Středočeském kraji (2 087), naopak nejméně v Jihočeském kraji (38). Největší pravděpodobnost, že srazíte zvěř, máte na Vysočině, kde je zvěř u každé čtvrté nehody (podíl nehod 24,5 %), naopak nejnižší pravděpodobnost je, celkem logicky, v našem hlavním městě Praze (0,3 %).
 

Jak se vyhnout srážce se zvěří?

Nejlepším preventivním opatřením, je přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost, a to především na silnicích, které jsou označeny dopravními značkami s možným výskytem zvěře. Při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný vstup zvěře do vozovky včas zareagovat. „Základem je, jako vždy, věnovat se řízení a v lesních úsecích, ale i v polích, sledovat dění nejen před sebou, ale i okolo silnice. Myslivci doporučují rozsvítit přední světla do mlhy, která svítí hodně nízko a do stran, tím zvýšíte svou viditelnost,“ radí šéf BESIP Martin Farář. Ale pozor! Podle pravidel silničního provozu se tato světla mohou použít pouze za mlhy, hustého deště, případně sněžení. Jinak hrozí pokuta až do 2 500 korun, na místě do 2 000 korun blokově. Když si všimnete zvěře v blízkosti silnice, nejčastěji zahlédneme její světélkující oči, ztlumte dálková světla, ta zvěř oslepují, okamžitě snižte rychlost a připravte se na případné brzdění. Pokud zvíře neuteče, můžete ho zkusit vyplašit zatroubením.

Pokud už je střet se zvířetem nevyhnutelný, doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a zvolit čelní náraz. Z pohledu psychiky řidiče je to těžká situace, ale auta jsou na čelní náraz konstruována a deformační zóny pohltí energii v co nejvyšší možné míře. Jakýkoliv jiný manévr, zvláště zbrklá, panická reakce, je velmi riskantní. „Úhybné manévry nedoporučujeme. Člověk těžko ve zlomku sekundy vyhodnotí stav vozovky, zohlední ostatní pasažéry, odhadne váhu a sílu nárazu zvířete, a k tomu koordinace práce nohou a rukou ve stresu, vše ve zlomku okamžiku, to je velmi složité,“ varuje Martin Farář, šéf BESIP. „Brzdit musíme vždy s ohledem na stav vozovky. V podzimní období je často silnice kluzká, někde je napadané listí nebo je namrzlá. Panická reakce nebývá nejlepší, rázný manévr bychom měli dělat s rozmyslem, abychom předešli zbytečnému smyku. Uvědomovat si, jaký je povrch silnice, jak se auto chová, zda místo zvěře nemíříme na strom, kdy by srážka měla ještě tragičtější následky. Zkrátka, když hrozí srážka se zvěří, brzděním snížíme rychlost, co nejvíce, a raději zvíře trefíme čelně, než se mu snažit vyhnout a narazit do stromu…“
 

Odpovědnost a plnění pojišťoven

Pokud dojde k úmrtí zvířete, je povinností každého řidiče, takovou nehodu nahlásit Policii ČR, a to i v případě, že nevznikne žádná škoda na vozidle. V případě, že tak neučiní, hrozí každému řidiči pokuta. V případě střetu se zvířetem, které má majitele (např. chovná zvěř), hradí škodu majitel zvířete. Ve většině případů se ale jedná o srážku s divokou zvěří, která nemá majitele, není po kom žádat náhradu škody. Policie ČR oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku, který následně zajistí odvoz mrtvého zvířete. Ten, kdo by si myslel, že tuto „kořist“ může naložit do auta a odvézt domu, se mýlí. Bylo by to považováno za pytláctví, za které je trestní sazba až 2 roky vězení, a hříšník se vystavuje riziku nákazy vzteklinou. Dále je potřeba místo nehody vyfotit, a to vyfotit jak zvíře, tak vozidlo. Pro poškození vozidla střetem se zvěří jinak nemáte žádný důkaz, pro případné další řešení s pojišťovnou. Škoda vám ovšem bude uhrazena jedině, pokud je "střet se zvěří" součástí pojištění vašeho vozidla. Střet se zvěří je jednou z možností při volbě rozsahu havarijního pojištění.


Zdroj: tz iBeSiP.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz