Jeho Svatost Dalajlama - Jak šířit lásku

FiftyFifty, společenský magazín.
Jeho Svatost Dalajlama - Jak šířit lásku na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jeho Svatost Dalajlama - Jak šířit lásku

FiftyFifty
Share

Jeho Svatost Dalajlama - Jak šířit lásku

Knižní klub vydává novinku, jež má expandovat lásku do celého světa. Dalajlama tu čerpá z tradic tibetských technik k transformaci srdce, mysli a našeho vnímání.

Kniha má jediné poselství: rozšiřovat lásku do celého světa, spojovat srdce lidí a učit altruismus. A co to ten altruismus znamená?

Uvedu jako příklad jednu z mnoha meditací popsaných v knize.

Představte si svého blízkého přítele a zamyslete se: Stejně jako já chce štěstí a nechce trpět. Chci mu pomáhat, aby byl šťastný a svobodný. U představy zůstaňte tak dlouho, dokud vás nezaplaví velká vlna soucitu a lásky k dotyčnému. Teď si představte nějakou neutrální osobu, která vám ani neublížila, ani nepomohla a cvičení opakujte.
Až když dojdete k soucitu, zaměřte se na člověka, co vám osobně nejvíce ublížil. K němuž cítíte tolik nenávisti. I tomu přejte štěstí, svobodu a vaši pomoc. A pokračujte... Po nějakém čase pečlivé meditace nebudete schopni rozeznat nejlepšího přítele od nejhoršího nepřítele. Milovat a přát štěstí budete oběma stejně.

A už se dostáváme k hlavní podstatě altruismu i této publikace.
Altruismus je soucit a láska ke všemu živému a snaha pomáhat jim. Titul Jak šířit lásku je založen na principu souznění s celým živým světem a bytí jeho součástí. Dostanete-li se do styku se svým nejhlubším tajemstvím, jak učí buddhismus, přestanou slova existovat - je to prostor splynutí. Nejdříve sám se sebou, pak se vším, co existuje, i s "oním" světem. V této dimenzi, lépe řečeno na této úrovni lásky, se rozšiřuje naše omezené vnímání a my se opět setkáváme s ryzím bytím. S ryzím bytím, které je věčné. Bez času, hranic, omezení, dogmat. Vše mizí.

Celý program, 7 kroků, jež pro lidstvo dalajlama shrnul, vás pomalu (jak je psáno - v ten pravý čas) dovede až k uvedenému altruistickému osvícení láskou. To posíláte ostatním a oni zpátky, v mnohem větší míře, vám. Samotný dalajlama tak slibuje zlepšení mezilidských vztahů a změnu omezeného myšlení a vnímání světa. Jeho Svatost chce, aby nekonečná a všeobjímající láska v nás obsažená rozpustila nesnášenlivost, zoufalství, lhostejnost, pomstychtivost, agresi.

Jestli se to dalajlamovi podaří, záleží jen na vás - na čtenářích...


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz