Je čas vyjet na kole!

FiftyFifty, společenský magazín.
Je čas vyjet na kole! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Je čas vyjet na kole!

FiftyFifty
Share

Je čas vyjet na kole!

České Budějovice – Litvínovice 1 km – Šindlerovy Dvory 2 km – Mokré 3 km – Kaliště u Lípá 6 km – Lípá 8 km – Habří 9 km – Vítkovice 10 km – Čakovec 12 km – Jankov 13 km – Holašovice 15 km – Záboří 17 km – Čakov 20 km – Dubné 25 km – Branišov 29 km – České Budějovice 33 km.

Jen málokterá ves na naší planetě se může pochlubit tím, že je zapsána do světového dědictví přírodních a kulturních památek UNESCO. A právě Holašovicím (jako jediné vsi v ČR) se tohoto uznání dostalo.
Naše cyklotrasa začíná v Českých Budějovicích a povede po malebných vesničkách s mnoha stavbami ve stylu jihočeského lidového baroka včetně Holašovic a v Českých Budějovicích rovněž končí. Tato okružní cyklotrasa měří 33 km a je středně náročná, právě vzhledem k její délce. Vede převážně po málo frekventovaných silnicích III. třídy, mírně zvlněnou krajinou se zanedbatelným převýšením a je značena silničními ukazateli. Na její projetí počítejte se 4 až 5 hodinami.

Výchozím bodem naší trasy v Českých Budějovicích bude muzeum koněspřežky na Mánesově ulici v blízkosti parkoviště nákupního střediska Helvita. Mánesovou ulicí se dostanete k řece Vltavě, kterou přejedete po Litvínovickém mostě a dostanete se do Litvínovic, kde budete pokračovat Litvínovickou ulicí a pak silnicí III. třídy směrem na Šindlerovy Dvory. Projedete touto obcí a dorazíte do osady Mokré, kde se nachází několik lidových staveb s původními štíty. Před domem č. 9 stojí obecní vodojem z 19. století s plastikou hlavy, kterou místní občané nazývají důvěrně Lecián.

Naše cesta pokračuje do osady Kaliště u Lípá, kde stojí kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. století a dále do obce Lípá, kde se nachází pseudogotická kaple Panny Marie Lurdské z konce 19. století a několik lidových usedlostí se štíty ve stylu lidového baroka. Projedete obcí Habří s původně gotickou tvrzí, která byla několikrát přestavěna a dostanete se do obce Vítkovice s pseudogotickým kostelíkem a barokní kapličkou. Zdejší zajímavá budova přízemní kovárny z počátku 19. století byla upravena na stylovou restauraci, ve které se můžete občerstvit na další cestu.

Na naší trase pak dále projedete obcí Čakovec do Jankova, který bývá také nazýván bránou do Blanského lesa. V obci se podél svažité návsi rozkládají zemědělské lidové usedlosti a najdete zde i návesní kapli sv. Víta z konce 19. století.

A již přijíždíte určitě s notnou dávkou zvědavosti do Holašovic, perly jihočeských vesnic. Základní historickou část obce představuje obdélníková náves s kaplí, kovárnou a malým rybníčkem uprostřed návsi. Po obou stranách návsi stojí selské statky, které byly ve 2. polovině 19. století přestavěny ve stylu jihočeského lidového baroka, někdy bývá používán i termín jihočeské selské baroko. Ve svém celku je náves v Holašovicích naprosto unikátní ukázkou tohoto stavebního slohu, a proto byly Holašovice právem v roce 1998 zapsány do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Když jste se do sytosti vynadívali na všechnu tu architektonickou krásu, můžete se najíst v pravé jihočeské hospodě, kde si můžete pochutnat na specialitách české kuchyně. Doporučujeme Vám navštívit také zdejší informační středisko. Je v něm umístěna stálá expozice dobových dokumentů a archivních fotografií, včetně velmi zajímavé ukázky dobového nábytku typického jihočeského statku. Každoročně se v červenci v Holašovicích pořádají „Selské slavnosti“ s tradičním občerstvením, vystoupením řady domácích a zahraničních folklórních souborů a ukázkami staročeských řemesel.

Z Holašovic se dostanete do obce Záboří, jež se zařadila mezi památkové rezervace venkovské architektury. Na její návsi můžete spatřit několik hezkých staveb ve stylu jihočeského lidového baroka, lidovou návesní kapli se štítem z 19. století a kapličku sv. Jana Nepomuckého z téže doby. V obci Čakov se zachoval gotický kostel sv. Linharta z konce 13. století, stojící uprostřed lichoběžníkové návsi a zhruba v polovině cesty mezi Čakovem a obcí Dubné si můžete prohlédnout zajímavou technickou památku – Podevražský mlýn s původním zařízením z prvé poloviny 20. století. Dominantou obce Dubné je původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, avšak za shlédnutí stojí i několik hodnotných zemědělských usedlostí.

Poslední obcí před návratem do Českých Budějovic je Branišov s kapličkou sv. Trojice a několika bohatě zdobenými lidovými staveními.


Zdroj: Prima víkend


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz