Jak se rodí demokracie v Barmě?

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak se rodí demokracie v Barmě? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak se rodí demokracie v Barmě?

FiftyFifty
Share

Jak se rodí demokracie v Barmě?

Už dva roky pomáhá ADRA ČR budovat v Barmě občanskou společnost. V zemi, kde donedávna vládl autoritativní vojenský režim, své cely opustilo na dva tisíce politických vězňů. Lidé pomalu zjišťují, jaké to je mít svobodu slova nebo se moci beztrestně sdružovat. V říjnu navštívil Česko ředitel organizace ADRA Myanmar Brendon Irvine a o současné situaci v Barmě promluvil na Humanitárním kongresu v Olomouci.

Irvine přirovnal současnou situaci v Barmě k období Československa v roce 1990. „Je inspirující vidět, kam se vaše země za dvacet let posunula. I Barma si podobným přerodem bude muset projít,“ prohlásil. Na otázku, zda opravdu věří, že se v Barmě transformace podaří, odpověděl: „Nemůžete sice nikdy na sto procent odhadnout, co se stane, ale řekl bych, že ty kroky jsou jisté a pevné. Na lidech je ale stále vidět, že jsou ostražití a dávají si pozor, co komu říkají. Není divu, vždyť vojenský režim tu panoval od roku 1962.“

Jak se buduje demokracie od nuly

ADRA Česká republika ve spolupráci s ADRA Myanmar zahájila na počátku roku 2012 nový projekt zaměřený na podporu místních nevládních organizací, nově utvořených politických stran a mladých lidí a studentů. Ti totiž mají v rukou budoucnost země a je na nich, jak příležitost uchopí. Mladý muž Sa Shine pochází z karenského hlavního města Hpa an, kde, se podílí na projektu podpory občanské společnosti. „Nevládní organizace školíme, pořádáme workshopy, tréninky a setkání se zástupci politických stran. Oni pak vědomosti přenášejí dál mezi obyvatele. Pořád ale zůstáváme poradci, nechceme být mentoři, kteří budou místním lidem diktovat, co mají dělat. To oni sami si musí nastavit svůj systém, i za cenu, že udělají chybu,“ vysvětluje Sa Shine.

Karenský stát, kam aktivity české Adry směřují, je region, který v uplynulých desítkách let trpěl občanskou válkou mezi barmskou armádou a povstaleckými jednotkami. Oblast se dlouhodobě potýká s chudobou a zdravotními problémy obyvatel. I proto se tady transformace děje mnohem pomaleji. Více jak čtyřicet procent z nich trpí podvýživou, kojenci umírají na banální nemoci. Organizace ADRA je tady aktivní i v oblasti základní zdravotní péče a vzdělávání.

Snahu o pokrok brzdí i další překážky. Například nedostatečný přenos informací. „V mnoha venkovských oblastech lidé vůbec neznají internet, nemají přístup k médiím,“ popisuje Sa Shine. S otevřením země je spojen i příliv zahraničních turistů, firem a nadnárodních korporací. „Teď jsme zvyklí žít v uzavřených komunitách se silnými tradicemi a kulturou. Možná, že s ekonomickým pokrokem zároveň budeme ztrácet část vlastní identity. Globalizace je nekompromisní, všichni se toho trochu obáváme,“ uvažuje SaShine.

ADRA Myanmar a její působení

ADRA Myanmar je organizací, kterou v Barmě dobře znají. Působí v zemi od roku 1985. Významnou humanitární pomoc poskytla během záplav v roce 2008, kdy udeřil cyklon Nargis. (pozn. Zanechal za sebou více než 143 tisíc mrtvých a přes 2,5 milionů lidí bez střechy nad hlavou. V nejvíce postižené oblasti delty řeky Iravádí začala mezinárodní síť ADRA okamžitě poskytovat humanitární pomoc. Více než 20 tisícům lidí pomáhala zajistit jídlo, přístřeší, pitnou vodu, lékařské ošetření, dalších 10 tisíc lidí obdrželo potravinovou pomoc. ADRA ČR v průběhu prvních dvou měsíců po katastrofě zajišťovala jídlo více než 1400 rodinám a poté zajistila nákup moskytiér pro více než 70 000 postižených. Během následujících dvou let pomáhala ADRA ČR v rámci mezinárodní sítě ADRA obětem cyklónu se stavbou obydlí a obnovou zdrojů obživy.)

„Máme důvěru vlády i místních obyvatel. I díky naší tradici jsme při záplavách v roce 2008 mohli okamžitě nastoupit, zatímco spousta zahraničních organizací se nemohla do země vůbec dostat,“ vysvětluje Brendon Irvine. ADRA Myanmar přináší humanitární pomoc při náhlých katastrofách a dlouhodobě podporuje rozvoj země. Zajišťuje například okamžitý přístup k lékařské pomoci zejména v postkonfliktních zónách jihovýchodní Barmy, podporuje tam vzdělávání a rozvoj zdrojů obživy.

Současný ředitel ADRA Myanmar je nejen schopný manažer, ale také odborník na zemědělství. Kromě tradiční humanitární pomoci Barmánce vzdělává a učí je možnostem udržitelného zemědělství.

Co dělá v Barmě ADRA ČR

Češi prostřednictvím Adry přispívají na chod 12 mobilních zdravotnických klinik. Z ADRA ČR dále putovala okamžitá pomoc naposledy při letošních záplavách. Velkou měrou se na finanční pomoci podílí také Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

ADRA ČR také realizuje lidskoprávní projekty v Karenském státě od roku 2010. V lednu 2012 zahájila nový projekt zaměřený na podporu demokracie a rozvoj občanské společnosti v Karenském státě a spolupracuje na něm s ADRA Myanmar. ADRA pracuje s místními neziskovými organizacemi a šesti politickými stranami, které se účastní diskuzí, workshopů a seminářů z oblasti lidských práv, projektového managementu, pozemkového práva a ochrany vnitřně přesídlených osob.  Pro místní studenty pořádá diskuzní večery se sociálně-ekonomickou a politickou tématikou.

Motivuje tak zejména mladé lidi, aby byli aktivními. Zástupci barmských neziskovek také podnikli letos v říjnu studijní cestu do Česka. Projekt je financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Zdroj: tz ADRA


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz