Jak poznat závislého na lécích a kde hledat pomoc?

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak poznat závislého na lécích a kde hledat pomoc? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak poznat závislého na lécích a kde hledat pomoc?

FiftyFifty
Share

Jak poznat závislého na lécích a kde hledat pomoc?

Zdá se vám, že již delší dobu není s vaším partnerem něco v pořádku? Rychle se střídající nálady doplňuje fyzická skleslost, nespolehlivost a tajnosti jsou na denním pořádku – a vy tápete. Jednotlivé „příznaky“ sice mohou značit ledacos, dohromady však dávají obrázek závislosti.

Vodítka, která mohou vést k odhalení závislosti na analgetikách na bázi opiátů u vám blízkého člověka, jsou následující.
  Problémy v zaměstnání. Podezřelý může být pokles pracovní výkonnosti, odbyté úkoly, nebo dokonce ztráta místa z důvodů, které vám partner nedokáže vysvětlit.
  Pokles zájmu. Na závislost může upozornit nezájem o věci, které dříve dotyčnému přinášely radost. Typické je zanedbávání koníčků, ale také přátel a rodiny. Závislý se často přestává starat o svůj vzhled.
  Tělesné potíže. Všimnout si můžete abstinenčních příznaků v okamžiku, kdy partner nezvládl lék sehnat včas. Patří mezi ně bolesti svalů, kloubů a hlavy, křeče v břiše, průjmy nebo rýma. Naopak známkou požití většího množství prášků proti bolesti bývá nezřetelná řeč, ospalost až výrazný útlum. Jedinec, v jehož těle koluje látka na bázi opiátů, má výrazně zúžené zornice.
   Psychické změny. Nápadné jsou výkyvy nálady. Od euforických stavů v rámci jakéhosi rauše po požití léku po depresi, úzkost a nervozitu při jeho nedostatku. Mohou se objevit změny v chování. Silné bažení po droze bývá dokonce příčinou agrese – a to i u lidí povahou klidných a vyrovnaných.
  Ztráta peněz. Jestliže vám nápadně rychle mizí finance ze společného účtu, nebo se dokonce ztrácejí cenné předměty z bytu, závislost partnera může být jedním z důvodů.

Pokud jste si stále více jistí, že váš blízký trpí závislostí, vyvarujte se zbrklých kroků a reakcí. Vhodné je nejprve vyhledat odborníka zabývajícího se touto problematikou. Poradí, jak dotyčného se vzniklým podezřením konfrontovat. Jistě vám také pomůže zorientovat se v tématu závislosti a objasní vám též možnosti léčby.


Zdroj: Substituční léčba.cz

 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz