Jak komunikuje havěť na mořském dně? Synchronizovaně rachotí

FiftyFifty, společenský magazín.
Jak komunikuje havěť na mořském dně? Synchronizovaně rachotí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Jak komunikuje havěť na mořském dně? Synchronizovaně rachotí

FiftyFifty
Share

Jak komunikuje havěť na mořském dně? Synchronizovaně rachotí

Zvířecí komunikace je stále opředena tajemstvím, a tak není divu, že tato končina vědeckého bádání přitahuje mnoho pozornosti výzkumníků. Živočichové se dorozumívají řadou způsobů, ať už řečí těla či hlasitým voláním, fantazii se meze takřka nekladou.

Velká část akustické komunikace probíhá často na frekvencích, které nejsou lidským sluchem zachytitelné, tím spíš, když se jedná o prostředí se specifickými podmínkami šíření zvukových vln, jako je voda. O tom, jakým způsobem se spolu domlouvají garnáti, je i článek uveřejněný na serveru TerraDaily, který popisuje výsledky práce mořských biologů při pobřeží Catalina v Kalifornii.

Univerzita v Miami se zaměřila na komunikaci korýšů z řádu ústonohých krevetek, známých pod vědeckým jménem Hemisquilla californiensis. Tito na dně žijící, bentičtí korýši dorůstají přibližně deseti centimetrů a upozornili na sebe již dříve podivným virblováním končetinami, kterým vířili sediment. Erica Staatermanová, členka vědeckého týmu, říká: „Studií o tom, jakými zvuky se dorozumívají živočichové žijící při mořském dně, není mnoho.“ Její tým se proto rozhodl zaměřit pozornost na na mořském dně žijící korýše, kteří si na mořském dně vyhrabávají úkryt. „Domnívali jsme se, že tito tvorové produkují nějaký druh hluku, pomocí kterého se dorozumívají.“

S pomocí kombinace obrazových a zvukových záznamových zařízení, hydrofonů a autonomních nahrávacích jednotek zjistila Staatermanová a její kolegové, že každý garnát disponuje osobitým „hlasovým“ projevem. Samci například dokážou v trojicích rytmicky rachotit, aby přilákali samice nebo aby ubránili své teritorium před jinými samci. „Tyto zvuky se liší od těch, které vydávají garnáti v umělých nádržích. Možnost poslouchat garnáty ve volném prostředí byla unikátní,“ dodává Staatermanová. „Pozoruhodné je, že když skupina samců synchronizovaně dunivě rachotí, zní to jako sbor. Podobně, jako když slyšíte sbor žáb nebo hejno ptáků.“

Článek byl uveřejněn 13. 9. 2011 na serveru TerraDaily pod názvem Critters on Ocean Floor Communicating in Synchronized Rumbles.


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ecomonitor.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz