Izraelské osudy

FiftyFifty, společenský magazín.
Izraelské osudy na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Izraelské osudy

FiftyFifty
Share

Izraelské osudy

Cestopisné črty pod názvem: "Izraelské osudy - Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi" s bohatou fotografickou přílohou jsou návratem Břetislava Olšera do života a dalším vzdáním holdu jeho židovským přátelům.

Knížku, v níž je také obsáhlá reportáž z největší nemocnice na Blízkém východě Hadassah v Jeruzalémě, vydalo pražské nakladatelství P3K (Petr Karas - Karel Kupka) a jejího uvedení do světa se v ostravském Domě knihy Librex ujali nadmíru vzácní hosté: Profesor Václav Bělohradský z Univerzity v Terstu a děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity docentka Eva Mrhačová...

 "Měl jsem štěstí, že v Janově nežili žádní Češi. Nemusel jsem tedy žít v umělém světě spoluemigrantů a pod vlivem jejich solidarity, která sice krátkodobě pomáhá, ale dlouhodobě ničí, protože zbavuje člověka schopnosti rozlišení mezi zmíněným umělým světem emigrace a reálným světem kolem..."
říká prof. Bělohradský.

Dalším bonbonkem librexovského podvečera byl dokonale zvládnutý přednes dvou ukázek z knihy v podání ostravského herce Zdeňka Pavlíčka...

Knížku tak uvedenou, vynechán byl obvyklý termín křest, což se mezi Židy z pochopitelných důvodů nenosí a autor by je nerad tímto gestem rozladil. Břetislav Olšer je na toto své dílko pyšný; vzniklo za velmi napínavých zdravotních okolností, takže je jeho nejmilejší ze všech zatím devíti knih, které mu doposud vyšly.

Čtěte:
Když mi prof. Bělohradsky křtil novou knížku  


Autor: Břetislav Olšer


:: Fotogalerie ::
foto: io 1 foto: io 2 foto: io 4 foto: io 3
© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz