Hrůza z Mikuláše a čerta: nenechte děti trápit se zbytečně

FiftyFifty, společenský magazín.
Hrůza z Mikuláše a čerta: nenechte děti trápit se zbytečně na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Hrůza z Mikuláše a čerta: nenechte děti trápit se zbytečně

FiftyFifty
Share

Hrůza z Mikuláše a čerta: nenechte děti trápit se zbytečně

Svátek svatého Mikuláše má mnoho dětí spojeno s odměnou, u těch zlobivějších rodiče často doufají alespoň v „usměrnění“ chování. U části dětí ale tato návštěva může zanechat dlouhodobou stopu v jejich křehké duši. Jak si poradit se strachem a jeho následky pomocí homeopatik?

Nečekaný zážitek hrůzy může zejména dítě dlouhodobě poznamenat, ale úplně stejně to platí i pro dospělé. Nemusí to být jen návštěva Mikuláše (a hlavně jeho pomocníka čerta). Podobné následky mohou mít i veškeré náhlé stavy ohrožení života, jako jsou (auto)nehody, přepadení, setkání s úmrtím, závažným zraněním nějaké osoby či jiné velmi intenzivně prožívané situace. U citlivých jedinců se může vyvinout až stav nazývaný posttraumatická stresová porucha.
 

Bát se není legrace

Strach je základní součástí lidské existence a psychiky. Je to pocit nezbytný k přežití – varuje nás totiž před nebezpečím. V případě opravdové hrozby pak spouští reakci „útěk, nebo boj“. V západním světě dnes ale strach nebývá spojen ani s bojem, ani s útěkem. Energie hrůzy se pak negativně obrací proti svému nositeli. Podle pozorování psychologů se nějaká forma strachu vyskytne dříve či později u 90 % dětí. Převážně se jedná o přirozené vývojové strachy, ale u části dětí mohou přerůst ve fobie a těžké úzkosti. Ty pak ovlivňují celkový vývoj jejich osobnosti. U dětí se typy strachu během vývoje mění. Jejich zpracování je důležité pro zdravý vývoj psychiky a umožňuje dětem postupně získávat nezávislost. Nicméně děti jsou vůči strachu vnímavější než dospělí. Cítí se totiž malé a bezbranné. Silný zážitek děsu je tak může poznamenat na dlouhé roky. Děti mají totiž mnohem omezenější možnosti, jak svoje vnitřní hrůzy zpracovat. Proto by rodiče měli k dětskému strachu přistupovat velmi citlivě.
 

Tělo v křeči

Projevy strachu nacházíme jednak na tělesné úrovni, ale obavy a úzkost se jakožto stavy duše odrážejí i na chování dotyčného jedince.
 Na tělesné úrovni se setkáváme se zvýšeným svalovým napětím anebo třesem, zvýšeným pocením, vyšším krevním tlakem, zrychleným pulzem i dýcháním, nevolností a suchem v ústech.
 Na psychické úrovni jde o ztrátu koncentrace, určitou zmatenost a nekoordinovanost činností, tendence k izolaci od společnosti, snahy utéct z nepříjemné situace nebo plačtivost. Někdy může ze strachu pramenit i vztek.
 

Homeopatické léky na strach

Aconitum napellus – pomáhá při akutním strachu a panice. Silná hrůza až děs ze smrti jsou doprovázené vysokým tlakem, bušením srdce (je cítit až v krku), zrudnutím obličeje a pocitem sevření na hrudi s nedostatkem vzduchu. Stav ovlivňuje i střeva – většinou se dostaví průjem.

Argentum nitricum
– přípravek na strach a úzkost, které jsou spojeny s trémou či zkouškami. Projevují se neklidným a chaotickým chováním, které doprovázejí určité impulzivní sklony. Na tělesné rovině si člověk může stěžovat na závratě, nevolnost, zvracení, případně má z úzkostí průjem.

Arsenicum album
– je lékem pro děti a osoby, které mají strachu doslova přemíru. Hodně obav u nich pramení z pečlivosti, která je jejich charakteristickým znamením. Strach a úzkosti se týkají jejich vzhledu, ale i zdraví. Neustále se bojí, že onemocní nějakou vážnou nemocí, mají hrůzu například ze zlodějů, ale také ze samoty. To vše vede u těchto osob k neklidu a neustálé činnosti, která má příčiny strachu eliminovat, či alespoň zmenšit. Úzkost může být spojena se zažívacími problémy či astmatem.

Calcarea carbonica
– podává se zejména u dětí, které mají spoustu obav, ale moc se nesvěřují. Trpí strachem ze všeho nového (například z nové školy), bojí se ošetření u lékaře či zubaře, mohou mít hrůzu z výšek nebo uzavřených prostor. Trpívají i na iracionální strachy, třeba že se stane nějaké neštěstí či nehoda. Mívají potíže s usínáním – jakmile zavřou oči, začnou se jim zdát nejrůznější děsivé obličeje, což je probudí. Jsou to jedinci velmi citliví a pohled na násilí nebo nějaká strašidla, například v televizi, je rozruší a rozpláče. Po stránce myšlení jsou lehce zpomalení, ale pokud se jim ponechá jejich vlastní tempo, dokážou vyřešit i složité úkoly. Pomalu, ale pečlivě. Po fyzické stránce mají sklony k obezitě, jsou citliví na chlad a trpívají katary horních cest dýchacích.

Gelsemium sempervirens
– tento preparát řeší stavy, kdy je po hrůzném zážitku nebo špatných zprávách člověk doslova paralyzovaný – strachy se nemůže hnout. Objevuje se vnitřní třes, který může být vidět i navenek. Ochromení, které tento lék mírní, se často projeví i v myšlení a chování. Dotyčný si nedokáže vzpomenout ani na dobře známé věci (například dítě úplně zapomene básničku, kterou si pro Mikuláše připravovalo) a může dělat i zdánlivě nelogické a hloupé věci.

Ignatia amara
– lék na strachy citlivých dětí, které mohou být vyvolány zármutkem, zklamáním nebo jiným silným emočním prožitkem. Děti mají kolísavé nálady „od smíchu k slzám“. Na tělesné rovině trpívají bolestmi hlavy a pocitem knedlíku v krku.

Phosphorus
– je ideální pro děti a osoby, které jsou velmi živé, otevřené a snadno navazují kontakt s jinými lidmi. Tito jedinci bývají soucitní a empatičtí a snadno se vžívají do ostatních. Mívají strachy ze tmy, duchů a nesnesou dívat se na strašidelné filmy. Vyžadují společnost, projevy sympatie i fyzického kontaktu (objetí, pohlazení).

Pulsatilla
– řeší potíže dětí, které mají hodně úzkostí a obav. Tyto strachy vyjadřují i tím, že jsou ufňukané a neustále vyžadují společnost a utěšování. Bývají to děti plačtivé, s proměnlivými náladami. Jejich strachy se zhoršují v teple a uzavřených místnostech a zlepšují se na čerstvém vzduchu.

Silicea – osoby, které potřebují tento lék, jsou pracovně velmi schopné a vážené. Bývají ale také nervózní, plaché a mívají stavy selhání sebedůvěry. Úzkosti se u nich často objevují před zkouškou ve škole, veřejným vystoupením, vyšetřením u lékaře či třeba při změně zaměstnání. V těchto situacích se objevují i bolesti hlavy, potíže se soustředěním a stavy vyčerpání. Obecně mají sníženou odolnost a často onemocní katarem horních cest dýchacích či angínou, zvláště po náročném studiu nebo pracovních úkolech.

Stramonium – pomáhá dětem, které jsou plné strachu. To se u nich projevuje ve formě nočních můr. Bojí se usínat samy a ve tmě, vyžadují rozsvícenou lampičku v pokoji. Po strašidelném zážitku se často v noci budí děsem, pláčou, chtějí se chovat, ale přitom vlastně zůstávají v polospánku a nepoznávají osoby ve svém okolí.

Lék, který nejvíce odpovídá strachům a profilu chování dítěte, je ideální podat případně i preventivně, ještě před očekávanou mikulášskou návštěvou. A to v ředění 15CH jednorázově dávku 5 granulí. Pokud se objeví ataky strachu až po setkání s čertem, pak příslušný lék podáváme v ředění 15CH 1× denně 5 granulí několik dní po sobě. V případě, že problémy a strachy či noční můry přetrvávají delší dobu i přes léčbu, je vhodné se obrátit na lékaře homeopata.

Autor článku: MUDr. Jaroslav Čupera
Zdroj: U lékaře.cz  


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz