Hepatitida C: nebojte se o ní mluvit!

FiftyFifty, společenský magazín.
Hepatitida C: nebojte se o ní mluvit! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Hepatitida C: nebojte se o ní mluvit!

FiftyFifty
Share

Hepatitida C: nebojte se o ní mluvit!

Žít s chronickou chorobou, respektovat s ní související omezení a být připraven na možné zhoršení zdravotního stavu není nikterak jednoduché. Nedovolit takovému onemocnění, aby narušilo mezilidské vztahy, je proto sice nesnadný, ale velmi důležitý úkol.

Mlčení není řešení

Pro osoby trpící hepatitidou typu C představuje jejich onemocnění často společenské stigma. Mohou se cítit méněcenní, zbyteční a nezřídka se raději izolují od okolí. To na jejich chorobu, alespoň podle představ nemocného, nahlíží s despektem či strachem. Není proto divu, že se postižení bojí o svém handicapu mluvit. Přítomnost takového tajemství ale mezilidským vztahům neprospívá.
 

Nervozitu střídá úleva

Podpora rodiny a nejbližšího okruhu přátel je v době nemoci důležitější než kdy jindy. Právě proto je třeba být k těmto osobám otevření a upřímní, a to i když se jedná o tak závažnou a osobní informaci, jako je nákaza obtížně léčitelnou virovou hepatitidou. Počáteční obavy z přijetí nepříjemné zprávy okolím bývají často vystřídány pocitem úlevy poté, co je vše důležité vyřčeno. Navíc ne vždy je všechno tak černé, jak se zdá.

Vědci pomocí dotazníků dokumentovali následující:
Téměř 75 % infikovaných hepatitidou C věří skutečnosti, že jsou v představách zdravých lidí řazeni jen mezi drogově závislé.
Ve skutečnosti takto smýšlí pouze 30 % z oslovených.
Přesto i toto číslo není nezanedbatelné a může být jedním z důvodů stigmatizace lidí se žloutenkou typu C.
 

Poznejte svou nemoc

Reakce okolí na fakt, že trpíte chronickou infekční chorobou, pochopitelně nemusí být vždy zcela pozitivní. Obvykle je příčinou kombinace:
obav z vlastní nákazy,
strachu o zdraví nemocného,
nejistoty z budoucnosti.

Proto je na takový rozhovor potřeba příprava, která zahrnuje mimo jiné především znalost medicínských faktů o vlastní chorobě.


Zdroj: Virová hepatitida.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz