Domluva s roboty

FiftyFifty, společenský magazín.
Domluva s roboty na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Domluva s roboty

FiftyFifty
Share

Domluva s roboty

Roboti jsou dosud většinou konstruováni pro přesně daný účel a jejich vývoj proto probíhá izolovaně. Dnešní roboti si proto navzájem nerozumí. Změnit by to mohl společný operační systém. Všichni roboti by se díky němu měli naučit mluvit stejnou řečí.

Existují roboti, kteří se neobejdou bez pokynů daných člověkem a sami dokážou jen několik úkonů. Jiní se chovají na lidech nezávisle. Někteří se pohybují snadno po jakémkoli povrchu, jiným činí chůze mimo rovný a hladký povrch potíže. Ještě více se od sebe roboti liší softwarem. Každý z nich má vlastní operační systém.

Podobná situace provázela i vývoj osobních počítačů před třiceti lety. Tak jako počítače byly sjednoceny operačními systémy DOS a Windows společnosti Microsoft, mohly by podobné systémy ovládat i většinu současných robotů. Jednotliví roboti by se pak lišili jen aplikacemi zvolenými podle účelu, k němuž slouží.

Vytvoření společného operačního systému pro všechny roboty naráží na řadu úskalí. Zatímco počítače řeší problémy, které jsou jasně matematicky definovány, roboti jsou v kontaktu s vnějším světem, jehož chování jednoznačně matematicky popsat nejde. Odborníci na robotiku vytvořili první operační systém pro roboty ROS (Robot Operating System), který má sloužit jako otevřená platforma pro další výzkumu. ROS nyní obsahuje příkazy, jimiž se řídí navigace robota a pohyby paží, prstů a senzorů bez ohledu na konstrukci. Systém má i příkazy pro složitější činnosti, například otevření dveří nebo rozpoznání předmětu podle obrazu uloženého v paměti. Vyžádá si k tomu předem potřebné údaje, například informace o délce paží či způsobu jejich otáčení.

Kromě systému ROS pracuje na podobném úkolu i firma Microsoft ve své laboratoři pro robotiku uvedené do provozu v roce 2007. Cílem je mít k dispozici univerzální systém, do něhož by se daly nahrávat další a další aplikace.

Zdroj: 100+1


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz