Domácí mazlíčci v USA mají výrazný dopad na životní prostředí: spotřebují 30 % z produkce masa

FiftyFifty, společenský magazín.
Domácí mazlíčci v USA mají výrazný dopad na životní prostředí: spotřebují 30 % z produkce masa na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Domácí mazlíčci v USA mají výrazný dopad na životní prostředí: spotřebují 30 % z produkce masa

FiftyFifty
Share

Domácí mazlíčci v USA mají výrazný dopad na životní prostředí: spotřebují 30 % z produkce masa

Snaha omezit produkci emisí oxidu uhličitého se v rozvinutých zemí dotýká prakticky všech oblastí lidského života, od energetického průmyslu, vytápění budov, spotřebu pohonných hmot až po produkci odpadů nebo stavební činnost. Jeden z nejvýraznějších faktorů emisního znečištění byl ale dosud přehlížen a opomíjen. Přestože se jedná o poměrně zásadní prvek. Domácí mazlíčky. Podrobněji o tom referuje například žurnál CleanTechnica.

Kočky a psi se dosud pokaždé „svezli“ v bilančních statistických zprávách s lidmi, což se ukázalo být značně ošidné. Rozporu mezi produkcí a spotřebou masných výrobků si povšiml až Gregory S. Okin z Kalifornské univerzity v Los Angeles, který dokázal ve své práci s názvem Environmentální dopady potravy domácích psů a koček  předložit solidní argumenty o potenciálním nebezpečí chovu mazlíčků pro životní prostředí. Psi a kočky ve Státech se totiž dohromady podílí 30 % na celkové spotřebě masa. Oba tyto živočišné druhy v USA totiž reprezentují přibližně 163 milionů strávníků.

„Takže čistě teoreticky, kdyby si americké kočky a psi založili svůj vlastní stát, jejich spotřeba masa bude v globálním srovnání pátá nejvyšší na světě,“
říká Okin. „Žebříček by tedy vypadal jako: Rusko, Brazílie, USA, Čína a Stát amerických psů a koček.“ Psi a kočky také produkují nezanedbatelné množství fyzického odpadu, fekálií. A činí tak opravdu plošně. Podle Okina ho američtí mazlíčci ročně vytlačí přibližně 5,1 milionů tun, tedy asi tolik, co 90 milionů lidí. „Z hlediska čisté produkce odpadů je to třeba tolik, kolik zvládne celý stát Massachusetts.“

Jak k takovým číslům dospěl? Začínal s veřejně dostupnými zdroji, které pak doplňoval o konkrétnější informace z různých statistických databází. Okin se nejprve soustředil na spotřebu masných výrobků a granulovaných krmiv na masité bázi pro psy a kočky. A zjistil, že jejich produkce a spotřeba rozhodně není zanedbatelná. Respektive, že zmíněná domácí zvířata za jediný den zkonzumují 19 % (± 2%) potravní (nutriční) dávky dospělého člověka. „Takže vlastně všechny americké kočky a psi toho sní za jeden den tolik, co za stejnou dobu všichni obyvatelé Francie.“

Z dalšího odvození přišel na to, že domácí zvířata jsou tedy schopna vyprodukovat až 30 % (± 9%) celkového objemu fekálií, který byl dosud připočítáván výhradně lidem. „A pokud se budeme bavit o zátěži plynoucí z živočišné výroby, respektive vést dialog v termínech spotřeby vody, půdy, fosilních paliv, fosfátových hnojiv a biocidních látek, zjistíme, že dieta domácích mazlíčků odpovídá 25-30 % z celkové environmentální zátěže naší hospodářské produkce,“ říká Okin.

Spotřeba masa, o kterou si psi a kočky říkají, produkuje ročně ve Státech 64 milionů tun oxidu uhličitého, včetně dalších skleníkových plynů, oxidů dusíku a metanu). „Z hlediska dopadů na klima by ten samý dopad mělo 13,6 milionů automobilů, jezdících po celý rok,“ doplňuje Okin.

A závěr? „Mám rád psi a kočky, a rozhodně nejsem zastánce toho, aby se lidé svých mazlíčků zbavovali, nebo je nutili do vegetariánské diety, která by pro ně byla nezdravá,“ říká Okin. „Ale myslím si, že bychom přinejmenším měli zvážit všechny dopady, které nám jejich blízkost přináší. Domácí mazlíčci nám přináší řadu benefitů, ale také mají velmi výrazný dopad na životní prostředí.“


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz