Dlouhodobý stres může skončit drogovou závislostí

FiftyFifty, společenský magazín.
Dlouhodobý stres může skončit drogovou závislostí na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Dlouhodobý stres může skončit drogovou závislostí

FiftyFifty
Share

Dlouhodobý stres může skončit drogovou závislostí

Dnešní doba je charakterizována svou uspěchaností a stresem. K pracovnímu vytížení se přidává i strach o každodenní přežití v současné ekonomické nejistotě. Mezi rizikové skupiny ohrožené stresem, potažmo drogami, patří sociálně slabí, ale paradoxně například i špičkoví manažeři. Oba jevy přitom mají zcela racionální, lékařsky podložené vysvětlení.

Dopad na organismus

Každý člověk odpovídá na chronický stres stejným způsobem: mozek vyšle signál krví do nadledvin, kde dochází k produkci tzv. stresových hormonů.
Jedním z hlavních mezi těmito hormony je kortizol, který působí především na metabolické zásoby – tedy glukózu, tuk a bílkoviny.
Jeho cílem je připravit tělo na stresovou zátěž, například tím, že vyrábí glukózu pro mozek.
Vědci zjistili, že kortizol nejspíše účinkuje i v samotném mozku, kde je zodpovědný za emoční složku stresu.

Úleva? Jen dočasná

A právě některé drogy dokážou v "hlavě" přerušit tuto emoční odpověď na stres. Jsou to hlavně opioidy, mezi které patří: opium, morfium, heroin, kodein.

Uživatelé po konzumaci těchto látek sice necítí negativní emoční složku stresové reakce, nic však netrvá věčně. Účinek drogy časem pomine a lidé potřebují další dávku, aby opět mohli utlumit svoje negativní emoce.

Uklidněte si nervy

Potlačení nervozity a strachu je důležité pro lidi, kteří do kontaktu s drogami zatím nepřišli. Mnohem více zásadní je však pro pacienty na odvykací léčbě, zvláště pro uživatele opioidních látek. Právě napětí je u nich častým důvodem návratu k závislosti, protože jak už bylo zmíněno, opioidy utlumují emoční zátěž nepříjemné reakce. Při léčbě závislostí by se proto nemělo zapomínat ani na stres a jeho dopady na organismus. Eliminací napětí se u pacientů mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu léčby.

 


Zdroj: Substituční léčba.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz