Divný svět vlakových čet aneb RCVP

FiftyFifty, společenský magazín.
Divný svět vlakových čet aneb RCVP na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Divný svět vlakových čet aneb RCVP

FiftyFifty
Share

Divný svět vlakových čet aneb RCVP

Milouškův cestní deník III. Průvodčí ve vlacích (pro nás běžné cestující ) a vlakové čety v rámci terminologie Českých drah. Nemají to lehké během služby, což se většinou ví a uznává, ani však po službě nebo před jejím nástupem.

Vezměme například trať Most – Slaný. Pokud tam četa skončí práci v noci a už spojení lidé domů nemají, nebo ještě čekají na  další ranní služby, což často znamená několik málo hodin spánku před dalším nástupem, bývaly k dispozici nocležny - snad desítky let. Ve Slaném existuje, v Mostě manažerskými „projekty“ v rámci prodejů a nájmů budov, vlakové čety ve skutečnosti o řádnou nocležnu přišly. Měly ji nahradit 2 postele v náhradním prostoru mnohaposchoďové hlavní budovy, což i vzhledem k potřebám a množství lidí je podnes nevyhovující až šokující. Od srpna minulého roku to průvodčí, většinou ženy, řešily tím, že si iniciativně obstaraly staré matrace a v takto primitivních podmínkách na zemi líhají - přečkávají. Služba, která se o nocležnu starala, podle potřeby různě k nástupům budila a pod., při snahách o úspory byla zrušena. "Starej se - každej sám!" zní slogan pro dnešky a zítřky...

Náměty resp. apely k zlepšení situace, které od vlakových čet vzešly, byly dvakrát komisionálně prošetřeny s podivem účastníků komise, jak se toto mohlo stát a zda skutečně tak primitivně a bídně se mezi službami přečkává. Jen krátký čas a bez výsledku začaly být hledány v bližším i vzdálenějším(!) okolí mosteckého nádraží možnosti včetně ubytovny, sloužící zároveň bezdomovcům(!), kde kromě dalšího chyběl i patřičný noční klid. Náprava stále čeká - a nedivíme se proč.
Reorganizací se nyní octlo vedení vlakových čet v Chomutově, příslušný vyšší odborný úsek RCVD (regionální centrum vlakového doprovodu) je v Ústí nad Labem a nadřízený orgán pak v Praze. Průvodčí, která by si třeba i troufla opakovaně u nich žádat lidštější zacházení při přespání s čekáním na další směnu (za což žádný příplatek neexistuje, jak byste se snad mohli domnívat), si to jistě rozmyslí. Na dráze se propouštělo a  nejspíš ještě bude, takže nespokojení mohou být snadno na řadě.

V Mostě, v rozlehlé mnohaposchoďové hlavní nádražní budově s dokonalým informačním servisem, s kulturním střediskem a  čekárnou (už poněkud méně útulnou), se službami mnohými dalšími, chybí až straší stále a  především jediné. Nevůle šéfů z bermudského trojúhelníku Chomutov, Ústí a Praha postarat se o důstojné prostředí pro vlastní lidi. A potažmo i o nás, pro které dráha jezdí.

Průvodčí, který nastupuje do služby špatně vyspalý, není dobrou zárukou spolehlivého výkonu, bezpečnosti a provozního pořádku Českých drah. Ještě máte pochybnosti, že je tu vlastně, zdánlivě nepřímo a skrytě, zaděláno také o bezpečnost cestujících? Čili až na pokyn shora, jak jinak, ustavením údu či orgánu RCVN (kde N bude znamenat noclehy), zrodí se  přepoklad k nápravě?

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz