Dinosauři byli na ústupu dávno před tím, než do Země narazil asteroid, zjistili vědci

FiftyFifty, společenský magazín.
Dinosauři byli na ústupu dávno před tím, než do Země narazil asteroid, zjistili vědci na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Dinosauři byli na ústupu dávno před tím, než do Země narazil asteroid, zjistili vědci

FiftyFifty
Share

Dinosauři byli na ústupu dávno před tím, než do Země narazil asteroid, zjistili vědci

Zakořeněná představa o zániku dinosaurů je, že v době jejich největšího rozkvětu je z planety Země vymazal náraz asteroidu a následná environmentální katastrofa. Revolucí v poznání minulosti však může být nový výzkum týmu paleontologů z Univerzity v Readingu.

Mohutní ještěři byli v době, kdy do naší planety narazilo vesmírné těleso, už miliony let ve fázi evolučního úpadku. „Náraz asteroidu byl jen posledním hřebíčkem do jejich rakve," tvrdí vedoucí výzkumníků Manabu Sakamoto.

Příčiny populačního kolapsu dinosaurů je prý zapotřebí hledat v jiných faktorech: rozpadu kontinentálních desek, setrvalé vulkanické aktivitě a ekologických selekčních vlivech. Například dlouhokrcí sauropodi, obří býložravci, mezi které patřil i populární brontosaurus, vykazovali setrvalý pozvolný pokles v početnosti, který byl po dopadu asteroidu jen rapidně urychlen. Teropodi, včetně ikonického tyranosaura, skokově mizeli už miliony let před vlastním dopadem asteroidu. Takové tvrzení je ostře v kontrastu s dosud přijímanou teorií, že dinosauři se před 66 miliony lety nacházeli na samém vrcholu svého rozkvětu.

Na výzkumu, vycházejícím ze statistiky i fosilních záznamů, se podíleli paleontologové z univerzit v Readingu a Bristolu. Jejich závěrem je, že už zhruba padesát milionů let před zmíněnou kolizí Země s asteroidem měli dinosauři to nejlepší dávno za sebou. Hlavním argumentem je podle nich zaznamenaná nízká rychlost speciace - vzniku nových druhů. Staré druhy dinosaurů totiž z fosilního záznamu postupně mizí a nové druhy je nenahrazují odpovídajícím tempem. Zdaleka ne u všech sledovaných skupin dávných ještěrů vykazoval tento trend stejnou podobu, některé hynuly postupně, jiné skokově, tak jak se nestačily přizpůsobovat změněným podmínkám okolního prostředí.

Přečtěte si článek Po stopách "největší bestie" na světě

„Takové výsledky jsme skutečně nečekali,"
říká i Manabu Sakamoto, vedoucí týmu paleontologů. „Ano, dopad asteroidu stále zůstává prvním kandidátem jako hlavní příčina konečného vymizení dinosaurů, ale je jasné, že z evolučního hlediska už tou dobou dávno nehráli prim." Apokalypsa zahrnující hořící a umírající vegetaci, otřesy půdy, tsunami, všudypřítomný popílek a zatmění oblohy se tedy nejspíš skutečně odehrála, ale už mnohem dříve tu bylo něco, co dinosaurům bránilo ve vzniku a vývoji nových druhů. „Vlastně už celé desítky milionů let před jejich konečným zánikem ztráceli dinosauři svou dominantní pozici na Zemi," uzavírá Sakamoto.

„Vše zatím napovídá, že dinosauři, jež dominovali suchozemskému prostoru po více než 150 milionů let, nějak ztratili schopnost přizpůsobovat se dalším změnám," říká Mike Benton z Bristolské univerzity, spoluautor studie. „Tím, že se jejich speciace výrazně zpomalila, pak přišli o možnost vyrovnat se s dopady environmentální krize po dopadu asteroidu." Zatmění oblohy, způsobené tunami popílku v atmosféře, vedlo k úhynu vegetace. Na té byli závislí býložraví dinosauři a na nich zase ti masožraví. Na jejich místo pak nastoupili na změny prostředí evolučně mnohem lépe připravení savci. Obrazy, které předcházely dávné katastrofě, však mají silný dopad i na stávající poznatky o ochraně přírody.

„Skupiny živočichů, které ve zrychleném tempu čelí vlastnímu vymírání, jsou obecně mnohem náchylnější k úplnému zničení, pokud se odehraje nějaká katastrofická událost,"
říká Sakamoto. „Třeba při současné ztrátě biodiverzity, rychlosti vymírání druhů a probíhajícími lidmi způsobenými klimatickými změnami."


Autor: Radomír Dohnal
Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz