Děti v pěstounské péči nepotřebují drahé dárky, ale mužské vzory

FiftyFifty, společenský magazín.
Děti v pěstounské péči nepotřebují drahé dárky, ale mužské vzory na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Děti v pěstounské péči nepotřebují drahé dárky, ale mužské vzory

FiftyFifty
Share

Děti v pěstounské péči nepotřebují drahé dárky, ale mužské vzory

Muži pěstouni mají na pozitivní rozvoj svěřených dětí nezanedbatelný vliv. Přesto jsou v rámci pěstounské péče dlouhodobě opomíjenou skupinou. Se vzrůstající oblibou pěstounské péče v ČR roste také potřeba zabývat se jejich rolí v pěstounských rodinách a v životě dětí, o které pečují. Vyplývá to z nového výzkumu Ligy otevřených mužů, který je svým zaměřením výjimečný nejen v ČR, ale i v zahraničí.

„Pro děti vyrůstající v pěstounské péči je velmi důležitá emocionální vazba s pozitivním mužským vzorem.  Může vynahradit tragickou životní zkušenost s muži, kterou tyto děti často mají ze své původní rodiny,“ tvrdí sociolog Josef Petr z Ligy otevřených mužů, autor publikace Muži pěstouni v ČR.

Analýza shrnuje zahraniční zkušenosti a také výstupy z kvalitativního výzkumu, kterého se od května do září letošního roku zúčastnilo 21 mužů pěstounů a 12 odborníků z organizací, které pěstouny doprovázejí.

„Pro většinu mužů, se kterými jsme hovořili, je péče o děti velmi důležitou hodnotou. Výrazně se však liší zapojení mužů a žen do systému pěstounské péče. Vzděláváním počínaje, přes rozdělení rolí v pěstounské rodině až po kontakt s odborníky z doprovázejících organizací. Muži pěstouni jsou méně aktivní než ženy. Částečně i proto, že bývají opomíjeni i ze strany systému,“ pokračuje Petr.

Výzkum byl zaměřen na analýzu hodnot, motivací a potřeb mužů pěstounů s ohledem na témata, která jsou spojena s jejich rolí. Například vztahy s původní rodinou dítěte, slaďování pěstounství s rolí živitele rodiny nebo práci s agresí – svou i u dětí. Byl realizován v rámci projektu Pěstujme pěstouny, který je zaměřen na podporu a vzdělávání mužů v pěstounských rodinách a vznikl na základě poptávky doprovázejících organizací.

„Měli bychom mužům nabízet témata, která jsou pro ně zajímavá a aktuální. A také zařídit, aby se spolu potkávali. Pokud máte na vzdělávacím kurzu na jednoho muže deset žen, není to ideální,“ říká k tématu Lenka Ondráčková z doprovázející organizace Děti patří domů.

Liga otevřených mužů nyní testuje speciální program pro muže pěstouny, který právě takovou nabídku vytváří. Jak řekl jeden jeho účastník: „Takové setkání není k zahození. Sejdeme se jenom chlapi pěstouni, můžeme sdílet zkušenosti a načerpat z příběhů ostatních určité informace a postupy, jak třeba v některých situacích ve výchově postupovat.“
 

Zájem o pěstounskou péči se stále zvyšuje

V České republice stále vzrůstá počet pěstounů. Tím se zařazujeme mezi vyspělé státy v péči o znevýhodněné děti. MPSV evidovalo k 31. 12. 2014 celkem 10 244 osob, které měly alespoň jedno dítě svěřené do dlouhodobé pěstounské péče. Dále pak nově 421 pěstounů na přechodnou dobu. Jejich počet se v roce 2014 téměř ztrojnásobil. Počet dětí v pěstounských rodinách převýšil počty dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech.

„S počtem pěstounů a dětí svěřených do jejich péče roste i potřeba vzdělávání pečujících mužů a žen, stejně jako potřeba tematického výzkumu, který bude systematicky analyzovat pěstounskou péči v ČR z různých perspektiv. Téma mužů pěstounů je jednou z oblastí, které je potřeba začít věnovat větší pozornost,“ dodává k tématu Petr.

Zdroj: tz LOM, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz