Děti by si měly číst

FiftyFifty, společenský magazín.
Děti by si měly číst na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Děti by si měly číst

FiftyFifty
Share

Děti by si měly číst

V dnešní moderní době zavalené počítači, Playstationy, mobily, filmy… se pomalu ztrácí to, co provázelo náš život po dlouhá staletí: literatura. Děti sice mají povinnou četbu ve škole, ale vrací se ke knížkám i doma?


Čtení je přece nejen hezké a povznášející, ale i poučné! Knihy jsou zdrojem vědomostí, ze kterých mnohé výše zmíněné výdobytky technologie vycházejí. Knihy ale vyžadují náš čas. Jeho nedostatek je v naší uspěchané době pro leckoho vhodnou výmluvou. Několik osvícených lidí se rozhodlo s tímto současným trendem něco udělat.

V roce 2005 tedy o.s. Moje 1. noviny (za morální záštity MŠMT ČR, SKIP ČR a Národní knihovny, s mediální podporou ČRo a DTA a díky RWE a ČEPS) vyhlásilo Program na podporu rozvoje literární gramotnosti dětí a mládeže (PLGDM). Podporují jej mnohé významné osobnosti, jako například Zdeněk Svěrák (čestný předseda poroty), Arnošt Goldflam nebo Jiří Stránský.

PLGDM je souhrn různých literárních počinů, akcí a  soutěží o velice lákavé ceny (jízdní kola, předplatné časopisu M1N, knihy, výukové kazety, psací potřeby, výukové CD–Romy, PC hry, sportovní potřeby, sady doporučené školní literatury či exkurze pro kolektivy).

Základními soutěžemi jsou Literární soutěž Sovy Boženky (tvůrčí psaní), Babylon (překladatelská soutěž) a Kámen mudrců – Zpátky ke knížkám. Ten se opírá o literární úkol či zadání inspirované literaturou, které žáci a studenti mohou vyřešit buď výtvarně (ti nejmladší), nebo především psanou formou s důrazem na osobní postoj.

Zadání jsou velice zajímavá a pro děti jistě podnětná, např.: „Nakresli bránu do pohádkového světa a jaké heslo bys zadal, aby nikdo nepovolaný...?“ nebo „Kterého hrdinu bys s sebou nejraději vzal na prázdniny a proč?“.
Soutěží se přitom ve třech věkových kategoriích: 1.-3. třída, 4.-6. třída a 7.-9. třída. Úkoly se samozřejmě ztěžují s přibývajícím věkem soutěžících. Organizátoři se tak snaží zábavnou formou – navíc s vědomím hezké a praktické odměny – v dětech znovu nalézt vztah ke čtení knih, podněcovat je k tvořivému myšlení, vyslovení vlastních názorů a samozřejmě k rozvíjení citu pro mateřský jazyk.

V prvním ročníku se do PLGDM přihlásilo 73 základních škol a 6 kolektivů čtenářů knihoven, celkem 1 858 dětí. Mezi všechny přihlášené čtenáře bylo během 1. ročníku PLGDM rozesláno 194 ocenění.

Letošní ročník soutěží je vyhlášen na tyto termíny:
Kámen Mudrců - 1.6.2006-31.3.2007,
Boženčina literární soutěž – 1.6.-31.12.2006
Babylon – 1.9.2006-31.3.2007.


Do soutěže se může přihlásit jak jednotlivec, tak i třeba celá školní třída nebo jiný kolektiv nadšených literátů. Stačí se zaregistrovat vyplněním přihlášky. Přihláška je k dispozici v Mých 1. novinách. Přihlásit se do Programu je přitom možné po celou dobu jeho trvání.

„První ročník nás, jak pořadatele, tak i porotce a spolupracovníky, velmi mile překvapil. Nejen množstvím zaslaných dopisů, ale i vstřícností a vlídností pedagogů a ohromnou kreativitou samotných soutěžících. Nápady dětí a způsoby zpracování otázek a úkolů nás stále přesvědčují o tom, že obdobné projekty mají smysl. Byla by velká škoda jakkoliv nepřispívat k rozvoji dětských dušiček a tvořivých ručiček, a proto jsme vyhlásili i druhý ročník a už nyní se moc těšíme na další příspěvky,“ dodala jedna z koordinátorek projektu MgA. Hana Kožová.


Foto: ilustrační fotka dětí a obrázky vytvořené soutěžícími / archiv Moje 1. noviny

© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz