Děti a předškolní kroužky – ano nebo ne?

FiftyFifty, společenský magazín.
Děti a předškolní kroužky – ano nebo ne? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Děti a předškolní kroužky – ano nebo ne?

FiftyFifty
Share

Děti a předškolní kroužky – ano nebo ne?

Dítě a jeho předškolní výchova je pro rodiče velkou otázkou. O jeho správný rozvoj v předškolním věku se starají jak rodiče, tak také mateřská školka. Je zde ale další možnost, jak děti rozvíjet a nabízet jim různorodé podněty, a tou jsou předškolní kroužky.

Nad kroužky ale často visí otazník a i rodiče si mnohdy nejsou jisti, zda budou pro děti v tomto věku přínosem, nebo je naopak zbytečně zatíží. Jak se na to ale dívají odborníci, pomáhají kroužky v předškolním věku dětem opravdu k rozvoji?

Pro rozvoj správného psaní je u dítě zásadní takzvaná grafomotorika, která se tvoří již od dvou let. Je vhodné se jí věnovat, ale až do čtyř let není potřebné na dítě nijak tlačit a spíše ho vést a pozitivně motivovat. Způsobem jak u dítěte grafomotoriku rozvíjet je kromě školky i forma předškolních kroužků.

Dítěti je totiž nutné dávat různé podněty, proto i jejich pestrost hraje nezanedbatelnou roli, zvlášť v době, kdy mnohé tradiční hry a dětské aktivity zastupují moderní technologie. Výtvarné, taneční, hudební, dramatické, sportovní, ale třeba i naučné kroužky nabízejí rozmanitou škálu aktivit, které děti rozvíjejí různým směrem. Rodiče a děti nemusí volit z omezené nabídky a vybírat jen z anglického jazyka či fotbalu, ale také vaření, modelování z keramiky, řešení hádanek a hlavolamů či výtvarného kreslení. Existují i speciálně orientované kroužky, které se zaměřují přímo na rozvoj motoriky, komunikaci a poznávání.

Zde se však názory rodičů na kroužky často liší. Jsou pro děti v tomto věku skutečně přínosem nebo je jen zbytečně zatěžují vedle docházení do školky? Odborníci na dětskou výchovu doporučují volit vždy v tomto směru kompromis mezi požadavky dítěte a časem rodičů, případně širší rodiny. Pokud dítě samo projevuje zájem o určité kroužky, měli bychom mu je v rámci časových a finančních možností umožnit. V případě, že naopak o kroužky zájem neprojevuje, je možné zkusit alespoň některý z kroužků, ať už v rámci školky či docházení jinam vyzkoušet. Mnohdy děti kroužky začnou bavit až po první hodině a projeví zájem i o další. Pokud kroužek dítě nebaví, je možné vyzkoušet jiný. Rozhodně ale není na místě dítě do kroužků nutit.

Vždy je možnost grafomotoriku rozvíjet společně doma, například kreslením. Rodiče by v tomto případě měli od počátku dbát na správný úchop kreslících pomůcek. Zvážit mohou využití tzv. adaptéru, tedy pomůcky, která děti od mala učí správnému úchopu.

Podobný názor má i odbornice na správné a zdravé psaní Jana Johnová. "S volbou kroužku je třeba postupovat velmi uváženě a upřednostňovat kroužky, kde se mohou rodiče i jejich děti setkávat při společných aktivitách. Rodiče, kteří v menších městech tuto možnost volby kroužků nemají, se nemusejí z tohoto důvodu trápit, protože pro  zdravý vývoj jejich potomka je nejdůležitější čas, který dítě prožije společně s rodičem a sourozenci. Pro vlastní rozvoj grafomotoriky je pak vhodné volit společné  aktivity, kdy si rodič s dítětem maluje nebo kreslí, hrají si se stavebnicemi, ale také společně provádí různé domácí práce. Pomoc dítěte v domácnosti je pro jeho grafomotorický vývoj důležitá, ale často jsou děti z těchto činností vyčleněny, neboť rodiče mají obavu, že jim dítě něco rozbije," vysvětluje Jana Johnová.

Kroužky v předškolním věku jsou tedy spíše nadstavbou pro nadané děti, kdy se ještě rozvíjí jejich nadání. Pokud dítě tráví čas ve školce, kde by mělo být dobře a odborně vedeno pedagogem, mělo by to být dostačující pro jeho rozvoj a je pro něj opravdu důležitější trávit odpolední čas společně s rodičem. Pokud je kroužek organizován v rámci pobytu v mateřské škole lze případné další kroužky navštěvovat dle uvážení a finančních možností rodičů.
 


Zdroj: tz, redakčně upraveno
Autor tz: Lenka Netušilová


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz