Cítíte se být na droze nezávislí? Možná se mýlíte!

FiftyFifty, společenský magazín.
Cítíte se být na droze nezávislí? Možná se mýlíte! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Cítíte se být na droze nezávislí? Možná se mýlíte!

FiftyFifty
Share

Cítíte se být na droze nezávislí? Možná se mýlíte!

Závislého člověka si mnozí představují jako vyhublou „trosku“, u které je užívání drog ihned zřejmé. Ve skutečnosti mohou být tito lidé nenápadní a zdánlivě bezproblémoví. Nezřídka si ani oni sami svůj problém nepřipouštějí. Co užívání drog přináší a které znaky jsou pro závislost typické?

Život v područí opiátů

Závislost jako taková není určena množstvím a frekvencí užívání návykové látky, ale v první řadě následky, které s sebou braní drogy přináší. V samotné podstatě představuje droga (a nemusí jít přímo o heroin nebo pervitin, ale například „jen“ o alkohol nebo tabák) skutečný problém v okamžiku, kdy jakýmkoliv nepříznivým způsobem ovlivní náš život. Zkomplikovat ho může zejména v oblasti:
rodinných, přátelských a partnerských vztahů,
sexuální,
pracovní,
zdravotní
.
 

Znaky závislosti

Přestože se s užitím různých drog pojí různé stavy, okolnosti doprovázející závislost jako takovou jsou vždy totožné. Řadí se mezi ně:
Silná touha po droze, takzvané bažení.
Rozvoj tolerance. K tomuto jevu dochází po nějaké době užívání drogy a způsobí, že s sebou látka v původně užívaném množství nepřináší takový efekt jako z počátku. To vede ke zvyšování dávek za účelem dosažení stejně libých pocitů.
Abstinenční příznaky. Nepříjemné stavy objevující se poté, co je daná látka z těla vyloučena. Nutí závislého k tomu, obstarat si drogu další.
Ztráta kontroly nad užíváním. Tím je myšleno nedodržení vlastních plánů týkajících se užívání drogy (například „dnes si dám opravdu jen jedno pivo“).
Nezájem o okolí. Ztráta ostatních zájmů, které nesouvisí s drogou, je běžný jev. Volný čas je podřízen pouze užívání návykových látek, na ostatní aktivity nezbývá čas.
Pokračování v užívání, přestože víte, že vám droga prokazatelně škodí.

Pokud jste u sebe či svých blízkých objevili znaky závislosti, neváhejte se obrátit na odborníky. Boj s drogovou závislostí je totiž obtížný a za pomoci pouze vlastních sil často marný, v některých případech dokonce nebezpečný.

Zdroj: Substituční léčba.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz