Čína - život ve velkých městech podporuje „zelené“ chování

FiftyFifty, společenský magazín.
Čína - život ve velkých městech podporuje „zelené“ chování na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Čína - život ve velkých městech podporuje „zelené“ chování

FiftyFifty
Share

Čína - život ve velkých městech podporuje „zelené“ chování

Velikost města, a především dobrá pracovní místa v něm, vedou lidi ke vstřícným postojům k životnímu prostředí, jako je recyklace igelitových tašek nebo třídění odpadu, informuje server ECOticias.com.

Vědci pod vedením Chena Xiaodonga z Michiganské státní univerzity analyzovali výsledky sociologického dotazníkového průzkumu provedeného v Číně v roce 2003, ve kterém 5 000 respondentů z měst různých velikostí odpovídalo na otázky týkající se míry ekologičnosti jejich chování. Dotazník vyhodnocuje „zelené“ chování, jako například třídění odpadu za účelem recyklace, opakované používání igelitových tašek, rozhovory o životním prostředí v rodině či s přáteli, účast na výchovných programech nebo dobrovolnickou práci pro ekologické organizace.

Respondenti žijící v největších městech jako Peking, Šanghaj a Tianjin vykazovali větší míru ekologického chování ve srovnání s respondenty z menších měst.

Chen Xiaodong zdůrazňuje, že ekologické chování nemá spojitost s tím, kolik má člověk peněz. Tvrdí, že člověk nemusí být bohatý, aby vzal v úvahu životní prostředí. Dokonce i chudí lidé, jejichž materiální potřeby nejsou uspokojeny, si všímají životního prostředí, protože právě oni by mohli být ohroženi problémy s ním souvisejícími.

Pro ekologickou výchovu se zdá být velice důležité místo, kde člověk pracuje. Výzkum ukazuje, že firmy ve velkých městech disponují většími zdroji na ekologické činnosti. Doktor Chen Xiaodong poukazuje na to, že osoby žijící ve velkých městech jsou více vystaveny informacím médií o životním prostředí.

Podle šéfa celého výzkumu tyto objevy pomohou Číně určit, na jaké publikum se zaměřit a jak podpořit chování, které sníží ekologické dopady rychle rostoucí ekonomiky.

Podle zprávy „Vivir en una gran ciudad fomenta las conductas 'verdes', según estudio“ zveřejněné na serveru ECOticias.com dne 18. ledna 2011.

Autor: Petr Vadas Mazanec
Zdroj: Ecomonitor.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz