Charitativní odpoledne „Malování na Palmovce“

FiftyFifty, společenský magazín.
Charitativní odpoledne „Malování na Palmovce“ na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Charitativní odpoledne „Malování na Palmovce“

FiftyFifty
Share

Charitativní odpoledne „Malování na Palmovce“

Nadační fond Veselý senior pořádá v sobotu 28. října v pražském Divadle pod Palmovkou od 14:00 do 17:00 hodin charitativní akci „Malování na Palmovce“.

Výtěžek věnuje na zakoupení aktivizačních pomůcek pro klienty denního stacionáře v Křižíkově ulici v Praze, který je součástí Obvodního ústavu sociálně - zdravotnických služeb Prahy 8.

Nadační fond Veselý senior byl založen 28. srpna 2006 na podporu nemocným i zdravým seniorům a zařízením pro ně určeným. Proč název „Veselý“? Neboť s pozitivním přístupem a humorem se situace řeší snadněji.
„Stáří je etapou života, která čeká každého z nás, a proto bychom ji neměli ignorovat. Prostřednictvím fondu bychom chtěli změnit současný pohled společnosti, a především mladé generace, na stáří. I staří lidé mají své touhy a přání a chtějí se o ně podělit. I když jsou někteří senioři odkázáni, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů, na lůžko či hospitalizování v nemocničních či jiných zařízeních, tak jejich život nemusí být nutně jen pasivním čekáním…,“
říká herečka Tereza Kostková, patronka nadačního fondu Veselý senior.


Hlavní cíle nadačního fondu Veselý senior:
  • pomáhat seniorům, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí

  • zajišťovat pomoc při získávání finančních prostředků ke zlepšení kvality podmínek a služeb v léčebnách pro dlouhodobě nemocné

  • pomáhat při financování výstavby, vybavení a  zařízení objektů pro seniory (seniorská centra a jiné ústavy)

  • přesvědčit mladou generaci, aby uznala, že i staří lidé přinášejí do života své nezastupitelné kvality


Děkujeme, že podpoříte cíle nadačního fondu svou účastí v sobotu 28. října mezi 14:00 a 17:00 hodinou v pražském Divadle pod Palmovkou. Za dobrovolný finanční příspěvek si odnesete na památku na vaše přání namalovaný obrázek od  Terezy Kostkové, Aničky Šiškové, Miroslava Etzlera, Vilmy Cibulkové, Nikoly Štíbrové, Gabriely Vránové, Jany Krausové, Květy Fialové, Táni Medvecké a dalších známých osobností. Odpoledne vyvrcholí aukcí obrazu „Veselý senior“ karikaturisty Štěpána Mareše v 16 hodin.

Zdroj:TZ


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz