Čerstvý sníh a mráz umožnily ochráncům přírody spočítat vydry v Orlických horách

FiftyFifty, společenský magazín.
Čerstvý sníh a mráz umožnily ochráncům přírody spočítat vydry v Orlických horách na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Čerstvý sníh a mráz umožnily ochráncům přírody spočítat vydry v Orlických horách

FiftyFifty
Share

Čerstvý sníh a mráz umožnily ochráncům přírody spočítat vydry v Orlických horách

Vydra říční je naše největší šelma žijící v řekách a rybnících. Letošní zima se sněhovou nadílkou a tuhými mrazy umožnila ochráncům přírody spočítat, kolik vyder žije v Orlických horách. Šest dospělých zvířat a dvě mláďata je výsledek, který ukazuje, že populace vyder v CHKO Orlické hory je stabilní a počet odpovídá úživnosti prostředí. Informuje o tom organizace ALKA Wildlife.

„Vydra říční je naše původní šelma, která na našem území byla téměř vyhubena. Vracet se začala až v 90.letech 20. století. Dnes je chráněným druhem," říká Jitka Větrovcová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Od roku 2009 je ochrana vydry zastřešena celostátním Programem péče, jehož součástí jsou i opatření zaměřená na sledování stavu populace.

Jednou z metod sledování populace vyder je stopování zvířat na čerstvém sněhu. Umožní to nejen potvrdit výskyt, ale také poměrně přesně určit, kolik zvířat v určité oblasti žije. „Pro stopování je potřeba splnit hned několik podmínek. Musí napadnout čerstvý sníh, aby byly vidět stopy z jedné noci, což umožní rozpoznat jednotlivé stopní dráhy a tedy odlišit jednotlivé jedince," říká Kateřina Poledníková, zooložka z ALKA Wildlife. „Dále musí být z velké části zamrzlé toky, aby vydra vylezla z vody na sníh či led a stopy udělala. A pak musíme zkoordinovat hned několik expertů, kteří stopy poznají, aby všichni vyrazili ve stejný den a stopy počítali."

Letošní tuhá zima po letech ochráncům přírody umožnila takové stopování zorganizovat. Ve spolupráci s pracovníky AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory bylo provedeno stopování v celých Orlických horách.

Akce se zúčastnilo 15 odborníků, kteří zkontrolovali všechny vodní toky a plochy na území chráněné krajinné oblasti. „Zjistili jsme, že na území CHKO žije šest dospělých zvířat. Z nich se jedna samice letos stará o dvě mláďata, která ji ještě i teď v zimě doprovází,“ odhaluje výsledek Kateřina Poledníková.

Zoolog AOPK ČR Václav Pavel k tomu dodává, že počty vyder se zdají být v Orlických horách stabilní. „Společné stopování se nám podařilo zorganizovat i v roce 2013 a výsledek byl tehdy srovnatelný – sedm dospělých jedinců a tři mláďata. Pravidelně nacházím vydry na Divoké Orlici, která tvoří jejich hlavní centrum výskytu v Orlických horách,“ říká Václav Pavel.

„Počet zjištěných vyder odpovídá hustotám vyder v prostředí horských pstruhových toků. Vydry jsou teritoriální zvířata, každý jedinec si hlídá svůj domovský okrsek,"
říká Kateřina Poledníková. V horských oblastech se počty vyder pohybují v rozmezí 3-4 dospělých zvířat na 100 km2. CHKO Orlické hory má 204 km2.Zdroj:

Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz