Čáp černý z České republiky možná hnízdí v Černobylu

FiftyFifty, společenský magazín.
Čáp černý z České republiky možná hnízdí v Černobylu na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Čáp černý z České republiky možná hnízdí v Černobylu

FiftyFifty
Share

Čáp černý z České republiky možná hnízdí v Černobylu

Letošní léto přineslo překvapení – ukrajinský ornitolog pozoroval v Černobylu čápa černého, který byl označen v roce 2010 na Znojemsku jako mládě a hned na podzim byl pozorován v Izraeli na jihovýchodní tahové cestě do Afriky. Tuto cestu potvrdilo i pozorování v Rumunsku na jaře 2015 při návratu.

Letošní pozorování stejného čápa na Ukrajině může naznačovat, že si možná zvolil jako hnízdiště právě východní Evropu, což je pro naše čápy velmi neobvyklé.

„Většina našich čápů je konzervativní - zahnízdí nepříliš daleko od místa narození, tak deset procent naopak i několik set kilometrů daleko, většinou v Německu. Zajímavé je, že pozorovatel Andrej Simon píše, že náš čáp byl pozorován spolu s dalšími dvěma čápy a všichni posedávali na pilířích v okolí bývalé jaderné elektrárny. Od místa narození na Znojemsku je to 1020 km,“
říká František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se monitoringu čápů černých věnuje již desítky let.

Značení čápů černých plastovými kroužky, které lze přečíst dalekohledem nebo na fotografii, probíhá u nás od roku 1994. Za tu dobu bylo takto označeno více než čtyři tisíce mláďat. Na kroužkování se každoročně podílí asi dvacet kroužkovatelů. Jedná se o mezinárodní program, který u nás od počátku organizuje AOPK ČR.

Za tu dobu bylo nashromážděno téměř tři tisíce záznamů označených čápů černých. Zjistilo se, že Česká republika leží na tzv. tahovém rozhraní a naši čápi létají zimovat do Afriky dvěma hlavními směry – jihozápadním přes Gibraltar a jihovýchodním přes Balkán a Izrael.

Letošní léto je z pozoruhodné také poměrně časným odletem našich mláďat, která opustila hnízdo většinou během července a několik jich bylo zastiženo na různých místech Německa, ale již také ve Francii, Itáli nebo v Maďarsku a Srbsku.

Početnost čápa černého v České republice se odhaduje na přibližně 300–400 hnízdních párů.


Zdroj: tz Ochrana přírody.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz