Budeme do automobilů čepovat skleníkové plyny?

FiftyFifty, společenský magazín.
Budeme do automobilů čepovat skleníkové plyny? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Budeme do automobilů čepovat skleníkové plyny?

FiftyFifty
Share

Budeme do automobilů čepovat skleníkové plyny?

Vědci z kanadské univerzity Laval přišli na vysoce účinný postup, jak z oxidu uhličitého vyrábět metanol. Ten se dá využít jako nízkoemisní palivo pro automobily. Výsledky zkoumání zveřejnil kanadský tým v aktuálním vydání časopisu Journal of the American Chemical Society.

Vědci celou řadu let hledali způsob, jak energeticky efektivním způsobem změnit oxid uhličitý v metanol. "Za přítomnosti kyslíku vzniká při spalování metanolu oxid uhličitý a voda," vysvětluje Frédéric-Georges Fontaine, vedoucí výzkumného týmu.

Proto vědci začali hledat opačný postup. "To by nám umožnilo prudce snížit produkci oxidu uhličitého a navíc bychom získali palivo, které by snížilo naši závislost na fosilních zdrojích," dodává.

Katalyzátor vyvinutý kanadským týmem používá dvě chemické sloučeniny. První z nich je ze skupiny boranů - sloučenina boru, uhlíku a vodíku. Druhou je fosfan, sloučenina fosforu, uhlíku a vodíku. "Na rozdíl od většiny katalyzátorů, které byly vyvinuty pro proměnu CO2 na metanol, ten náš neobsahuje žádné kovy, což snižuje jak náklady, tak nebezpečí toxických látek," vysvětluje Fontaine.

Katalyzátor potřebuje jen vodík a chemickou energii. Vědci zatím zkouší boran (BH3) a výsledky jsou prý obdivuhodné. Reakce dosahuje dvakrát vyšší účinnosti než dosud známé katalyzátory. A vytváří jen velmi malé množství odpadu. Důležitý je i fakt, že chemická reakce nepoškozuje samotný katalyzátor. Reakce se tak může znovu spustit jen dodáním nového substrátu.

Celá metoda ale zatím funguje pouze v laboratorních podmínkách. Podle vědců je z chemického hlediska vysoce účinná, nicméně celý proces je pro průmyslové využití přespříliš drahý. "Syntéza boranu spotřebovává tolik energie, že je dražší než samotný metanol," přiznává Fontaine. Vědci proto chtějí vylepšit samotnou reakci a také zjistit, zda by nebyly vhodné jiné zdroje vodíku.
 Zdroj: Ekolist.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz