Buddhistický lama napsal knihu o lásce a partnerství

FiftyFifty, společenský magazín.
Buddhistický lama napsal knihu o lásce a partnerství na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Buddhistický lama napsal knihu o lásce a partnerství

FiftyFifty
Share

Buddhistický lama napsal knihu o lásce a partnerství

V listopadu vychází dlouho očekávaná kniha Buddha a láska, kterou napsal lama Ole Nydahl, jeden z nejznámějších západních buddhistických učitelů. Nydahl v knize odpovídá především na otázky mezilidských vztahů, partnerství nebo sexuality pohledem buddhismu.

Kniha přináší ucelený pohled na to, jak využít Buddhovo učení k prožívání šťastných a smysluplných vztahů. „Myslím, že vznikla kniha, která může být užitečná mnoha lidem. V některých zemích již vyšla a je o ni obrovský zájem. Lidé mi píší, že pomohla vyřešit jejich problémy, nebo dokonce zachránila jejich vztah,“ říká lama Ole Nydahl o publikaci, které se například v sousedním Německu prodalo 20 tisíc výtisků.

Buddhismus považuje vztah mezi ženou a mužem za velice cennou příležitost osobního rozvoje. V ničem lidé neprožívají současně tolik štěstí a tolik utrpení jako v lásce. Právě proto jsou Buddhova učení, zaměřená na oblast partnerských vztahů, tak důležitá.

Především ve vzdělaných západních společnostech představují obrovské obohacení pro lidi, kteří mají odvahu samostatně utvářet svou vlastní budoucnost.

Lidem může pomoci zejména učení o příčině a následku, které se nazývá karma. Podle Nydahla se však nejedná o osud, který již nelze změnit. „Lidé mají naopak jedinečnou a obrovskou svobodu neustále vytvářet příčiny úspěchu nebo neúspěchu partnerského vztahu,“ domnívá se lama. Podle buddhistického učení se navíc skutečně štěstí objevuje obvykle tehdy, když lidé dokáží zapomenout sami na sebe a chtějí svého partnera učinit šťastným.

Autor pochází z Dánska, kde se narodil v roce 1941 a později vystudoval filozofii na Kodaňské univerzitě. Velkou inspirací při psaní knihy mu byl celoživotní vztah s manželkou Hannah, která zemřela loni na jaře na rakovinu. Je symbolické, že svou ženu, s níž se poprvé potkal už v dětství, a která stejně jako on získala titul lama, držel do posledních chvil v náručí.

Po svatbě v roce 1968 odjeli mladí novomanželé do Nepálu, kde se setkali se 16. Karmapou, hlavním představitelem tibetského buddhismu linie Karma Kagjü, a stali se jeho prvními západními žáky. Po letech studia v Himalájích začala jejich práce audiencí u dánské královny Margarety.

Lama Ole Nydahl má po celém světě desetitisíce příznivců. Své žáky má i v České republice, kam přijíždí pravidelně nejméně dvakrát ročně. V zemi funguje 50 buddhistických center a skupin.

To, že si buddhismus Diamantové cesty v poslední době získává v západních zemích stále větší oblibu je zřejmě dáno tím, že nepřináší žádná omezení do běžného života. Lidé, kteří praktikují tzv. laický styl buddhismu, rozhodně nejsou mnichy, ale studují nebo pracují a žijí v partnerských vztazích.

Ukázky z knihy Buddha a láska, možnost kladení otázek nebo online obchod najdete na: www.buddhaalaska.cz.

Kde je možné se o buddhismu dozvědět více?

9. prosince 2008 bude lama Ole Nydahl v Praze poprvé v Česku veřejně přednášet právě na téma Buddha a láska. Více informací na www.bdc.cz.CITACE Z KNIHY:

LAMA OLE NYDAHL - BUDDHA A LÁSKA

PARTNERSTVÍ

Vztah bude šťastný pouze tehdy, když se oba partneři společně rozvíjejí. Pokud se jedna strana dívá daleko do budoucnosti, zatímco druhá zůstává stále v minulosti a snaží se udržet současnost, pak takové spojení nebude vydařené. Lidé by se měli vždy zamyslet nad tím, jestli se snaží vtlačit svoje partnery do nějakého schématu, omezit je, nebo jestli se snaží dát jim svobodu. To, co dává svobodu, je vždy dobré.

SEX

Fyzická láska je dárek, kterým se můžeme navzájem obohacovat. Buddha jen málokdy stanovoval striktní pravidla a i v této oblasti vidí lidi jako dospělé a jejich zvyky v ložnici nechává na nich. Obecně odrazuje od vměšování se do dobře fungujících vztahů a od incestu, tedy od sexuálních vztahů mezi nejbližšími příbuznými, protože to velmi zatěžuje genotyp.

CELIBÁT

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo v buddhismu vždy tolik mnichů a mnišek, byla chybějící antikoncepce. Ten, kdo byl obdařený velkou rodinou, neměl čas na meditaci také proto, že neexistovaly školy a školky, do kterých by bylo možné děti poslat. Samotný Buddha byl sice mnichem, ale ještě předtím, než se vydal na duchovní cestu, vedl bohatý milostný život. Také díky tomu mohl lidem radit v oblastech každodenního života a lásky.

TANTRA

Na nejvyšších úrovních buddhistických učení, v buddhistické tantře, se sex používá k dosahování vysokých úrovních rozvoje. Sex tu však není cílem, stejně jako nejsou cílem rafinované polohy, ale prostředkem ke vzájemné výměně. Tato cvičení se však používají až těsně před osvícením a je k nim potřeba vysoká realizace obou partnerů. K této úrovni buddhistické tantry člověka nepřiblíží informace ani jakákoliv umělecky přizpůsobená fyzická cvičení.

SVATBA

Buddhisté dostávají od svého učitele požehnání pro svůj vztah, aby se společně rozvíjeli, což však neznamená, že spolu musí zůstat až do smrti. V zemích, ve kterých zatím není buddhismus uznáván jako náboženství, nemá buddhistický sňatek žádné společenské ani právní důsledky. Přesto má vliv na vnitřní a tajné úrovni a chrání pár před slepými uličkami, v nichž by mohl jejich vztah kvůli běžným rušivým pocitům skončit. V mnoha případech se zamilovaní rozhodnou zpečetit svou lásku i uzavřením úředního sňatku. Samotný rituál civilní svatby, oslava, společná přání a přání ze strany přátel a rodiny, v sobě mají spoustu síly.

RODINA

Stane-li se z páru rodina, nejvyšším a nejdůležitějším pramenem radosti v partnerském soužití musí zůstat úroveň lásky. Jádrem zdravé rodiny jsou tudíž rodiče. Děti následují až poté – ne jako středobod, ale jako doplnění.

NEVĚRA

Všichni se lépe učí v dlouhodobém vztahu. Jestliže dobře funguje, může být velmi uspokojující a přinášet mnoho štěstí. Obecně platí, že bychom měli na sexuální úrovni působit co možná nejméně utrpení, protože v této oblasti je člověk zvlášť zranitelný. Díky věrnosti vzniká prostor pro důvěru, který se dotýká výhradně obou partnerů. Umožňuje jim vzájemně se zcela otevřít, což je pro cestu společného rozvoje nutné. Sexuální nevěra člověka často hluboce a trvale zasáhne a netrpí kvůli ní jenom podváděný. Je proto moudré znát své meze a dodržovat v partnerství dohody. Každý pár si však musí určit svoje vlastní pravidla.

ROZCHODY A ROZVODY

Z dlouhodobého hlediska hodně pomáhá, když partneři nechají zraněné city za sebou a s bývalým partnerem se snaží udržet dobrý vztah. Na začátku to není vůbec lehké, krátce po rozchodu se v mysli často naprosto nečekaně objevují nejrůznější pocity a asociace. Je dobré to mít na paměti ve chvíli, kdy se ruku v ruce objevují připoutanost, žárlivost, hněv, averze a pýcha. Jestliže člověk v takové chvíli na tyto pocity nepřistoupí a raději se kousne do jazyka, než aby druhého znovu zranil, má dobrou možnost udělat ze staré lásky hluboké přátelství.

ANTIKONCEPCE A INTERRUPCE

Buddhisté antikoncepci v žádném případě nezakazují. Potrat je však z buddhistického úhlu pohledu násilné ukončení života vnímající bytosti. Vytváří velmi negativní otisky v našem podvědomí. Žádná normální žena se necítí po potratu dobře a často má pak problémy v partnerském životě či s početím dalšího dítěte. Pokud žena otěhotní a opravdu nechce dítě vychovávat, měla by ho donosit a dát k adopci. Co se týče interrupcí ze zdravotních důvodů, doporučuje se dát na rady lékařů.

UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

Jestliže má pár silné přání založit rodinu, ale žena nemůže přijít do jiného stavu přirozenou cestou, pak může jistě využít umělého oplodnění.

Buddha a láska
Ole Nydahl
nakl. Bílý deštník
listopad 2008


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz