BESIP: „Vidíme se?“

FiftyFifty, společenský magazín.
BESIP: „Vidíme se?“ na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > BESIP: „Vidíme se?“

FiftyFifty
Share

BESIP: „Vidíme se?“

BESIP vysílá jasný signál: „Buďte vidět!“ V rámci čtvrtého ročníku Signalfestivalu se snažil upozornit na význam používání reflexních prvků a ukázat nový trend viditelnosti chodců. Na Ovocném trhu v Praze se po čtyři dny doslova rozsvítily lidské bytosti…

BESIP za podpory „Dopravní 1“ Evropy 2 připravil expozici na Ovocném trhu v Praze, jejímž základem byly reflexní prvky, od jejich užití na oblečení až po stále populárnější reflexní pásky. Atraktivní částí expozice, a jakýmsi pohledem do budoucnosti, bylo užití aktivního světla na oblečení.
Protože šlo o festival světla, ukázal BESIP také budoucnost viditelnosti chodců. Spojil se s Technickou univerzitou v Liberci, kde patentovali unikátní využití nanotechnologie k nasvícení nejrůznějších předmětů, včetně oblečení. Zatímco jiní rozsvítili nejrůznější objekty, prezentaci BESIPu osvítili lidé a figuríny ve svítícím oblečení.

Od 20. února letošní roku platí novela zákona, která jednoznačně stanovuje chodcům mimo obec povinnost mít na sobě za snížené viditelnosti reflexní prvky, které jsou viditelné pro všechny ostatní účastníky silničního provozu, tedy zpředu, zezadu i z boku. V tomto sychravém období je třeba připomenout, že snížená viditelnost není pouze doba od západu slunce po jeho východ, ale i mlha, hustý déšť nebo sněžení, tedy reflexní prvky jsou povinné za těchto podmínek i v denní dobu.
 

V zahraničí reflexní prvky zachránily už mnoho životů

Zahraniční zkušenosti dokazují, že reflexní prvky mohou za zhoršené viditelnosti snížit účast chodce na smrtelné nehodě až desetkrát. Jinak řečeno, 10 % chodců by mělo šanci přežít, a u cyklistů je toto procento ještě vyšší – až 30 % jezdců na kole by mohlo žít, pokud by bylo dostatečně viditelných. Právě proto je velmi důležité, aby chodci i cyklisti používali reflexní prvky, které jednoznačně zvýší bezpečnost silničního provozu.

Že takové prvky mají své opodstatnění, vědí například v Estonsku. Zatímco tam bylo v roce 1999 usmrceno 47 chodců, v roce 2010 již jen sedm! Zcela jistě k tomu přispěla skutečnost, že v tomto státě byla uzákoněna povinnost nosit reflexní materiály při snížené viditelnosti. Od roku 2011 mají v Estonsku dokonce povinnost nosit reflexní prvky i při pohybu za snížené viditelnosti v obci. Estonsko však není v Evropě jediné. Tuto povinnost mají například i chodci ve skandinávských zemích, ve Španělsku či u našich sousedů na Slovensku.
 

Pestré oblečení a reflexní prvky!

Je prokázáno, že pokud se na komunikaci pohybuje člověk, který má na sobě tmavé, například modré oblečení, je řidič schopen zaznamenat jej na vzdálenost 18 metrů. Lepší to je už například se žlutou barvou oblečení, kdy je chodec zaznamenán na vzdálenost 37 metrů, v bílém ho pak řidič vidí na 55 metrů. Ale ani tato vzdálenost není v noci na bezpečné vyhnutí se chodci dostačující. Chodci by proto vždy měli mít na svém oblečení nějaký prvek, který by je více zviditelnil. K dispozici máme například fluorescenční materiály – ty zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. Výhodnější je použití reflexních materiálů - ty odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně tak zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré.

Předměty z reflexních materiálů je nejlepší umístit blízko ke kolenům, na konce rukávů a do úrovně pasu. Důležité je, máme-li třeba jen jeden reflexní pásek, mít ho na straně směrem do vozovky a nemít ho někde pod oblečením, ale viditelný ze všech stran. Dětem pak můžeme pořídit oblečení, které je již vybaveno prvky z reflexních materiálů, stejně jako jsou takto vybaveny již i školní brašny.

Důležité je, mít na paměti, že při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval – za tu dobu ujede 31 metrů. A než začne s vlastním vyhýbacím manévrem, ujede od zpozorování chodce více než 150 metrů. Na tento celkem jednoduchý úkon, kterých se na silnicích děje denně nepočítaně, tak potřebuje řidič zhruba 200 metrů. A právě na takovouto vzdálenost může chodce spatřit, jen pokud má na sobě reflexní doplňky.
 


Zdroj: tz BESIP.cz
Prezentační obr. k tz: BESIP


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz