Bažiny - základ systému

FiftyFifty, společenský magazín.
Bažiny - základ systému na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Bažiny - základ systému

FiftyFifty
Share

Bažiny - základ systému

Příroda přesně ví, co má dělat. Vždyť není dokonalejšího mechanismu, který by fungoval a živil něco tak ohromného jako je náš svět.

Vodní systémy jsou důležitou složkou přírodního systému. Nejde pouze o pitnou vodu pro člověka samého, nýbrž o vodní plochy, které jsou nezbytné pro život a rozmnožování živočichů - složek potravního řetězce. Půda a její zpracovávání spolu s vlivy člověka působí také na podzemní prameny. Voda z hor stéká do údolí celé dlouhé roky, je přirozeně filtrována a doplňována minerály. Je potřeba chránit vše, co příroda nastavila, nepoužívat chemická hnojiva a zanechat vše v co možná nejpřirozenějším a původním stavu.

Ramsar

Úmluva o mokřadech, podepsaná v Ramsar (Irán) v roce 1971, je mezivládní smlouvou, která stanoví rámec pro vnitrostátní opatření a mezinárodní spolupráce při zachování a využívání mokřadů a jejich zdrojů. K dispozici je v současné době 158 smluvních stran Úmluvy, s 1748 mokřadními lokalitami, celkem 161 miliónů hektarů určených pro zařazení do Ramsarského seznamu mokřadů mezinárodního významu.


Spotřeba vody neustále roste. Jedna třetina světové populace dnes žije v zemích, které mají vody nedostatek. Do roku 2025 mohou dva ze tří lidí na Zemi čelit velkému problému ohledně množství pitné vody.
Právě mokřady jsou důležité a někdy i zásadní pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat a bezpečnost lidí, kteří žijí v jejich blízkosti.

Funkce mokřadů, bažin
Vzájemné působení fyzikálních, biologických a chemických složek mokřadů (půda, voda, rostliny, zvířata) umožňují provádět mnoho životně důležitých funkcí, například:


* zadržování vody
* ochrana proti vichřicím a povodním
* stabilizace pobřeží a kontrola eroze
* doplňování zásob podzemních vod
* dopouštění povrchových vod (pohyb vody směrem nahoru)
* čištění vody
* uchovávání sedimentů
* stabilizace místních klimatických podmínek, především dešťových srážek a teplot

Jedním z centrer Ramsar a zároveň školícím střediskem ohledně Ramsarské úmluvy je místo zvané Pré-Curieux garden, které se nachází v blízkosti městečka Evian. Zde mají velký důvod k ochraně okolní přírody a zachování jejich zdrojů. Z blízkých Alp sem do údolí a zároveň na pobřeží Ženevského jezera protékají minerální prameny (celkem čtyři), ze kterých vznikla dnes do celého světa prodávaná minerální voda Evian.

*FOTOSERIÁL *


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz