Amazonky ze Lvova

FiftyFifty, společenský magazín.
Amazonky ze Lvova na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Amazonky ze Lvova

FiftyFifty
Share

Amazonky ze Lvova

Provozují bojová umění a hlásí se k tradici starověkých Amazonek. Jejich společenství se nazývá Asgarda a sídlí v ukrajinském Lvově.

V antické literatuře lze najít zmínky o kmenech ženských bojovnic, které uměly skvěle zacházet s lukem, jezdit na koni a které zotročovaly a zabíjely muže. Říkalo se jim Amazonky. Řečtí autoři si jejich jméno dávali do souvislosti se slovem a-mazos (bez prsu), protože si prý uřezávaly jeden nebo i oba prsy, aby jim nepřekážely při střelbě z luku.
Amazonkách se píše už v Homérových eposech. Údajně přispěchaly na pomoc Trojanům. Podle některých autorů měly vlastní říši situovanou na jižním a jihovýchodním pobřeží Černého moře, v jejímž čele stála královna. Jednu z královen jménem Hippolyte prý zabil bájný hrdina Herakles při plnění uložených úkolů. Amazonky prý mezi sebou trpěly muže jen proto, aby jejich společenství nezaniklo. Všechna důležitá rozhodnutí činily ženy. Stejné cíle má i společenství Asgarda, které se pokládá za nástupce bájných ženských bojovnic.

MÝTY A SKUTEČNOST
Oficiálně je Asgarda sportovní klub pro dívky. Avšak poměry, které v něm panují, připomínají spíše sektu nebo duchovní řád s rysy starých pohanských kultů a nacionalismu. Šestadvacetiletá Katarina Tarnovská, která stojí v čele společenství, se netají snahou vytvořit nový společenský řád, v němž budou vládnout výhradně ženy. Za vzor jí slouží bájné Amazonky, které pokládá za předky dnešních obyvatel Ukrajiny. Právě odtud se prý vydávaly na dobyvačné výpravy, díky nimž si vydobyly respekt celého starověkého světa.
Profesor etnologie z univerzity ve Lvově Oles Noga jim dává částečně za pravdu. Nevěří historkám o uříznutém prsu a nedomnívá se, že by na Ukrajině někdy existovala říše, kde by hlavní slovo měly ženy – bojovnice. Vyprávění o Amazonkách podle něj souvisí se Skythy, dávnými obyvateli jihozápadní Asie, kteří v polovině čtvrtého století př. n. l. vytvořili samostatné království. Názvem Skythové označovali Řekové a Římané různé íránské kmeny. Byli to kočovníci a válečníci, vojenských výprav se u nich účastnili stejnou měrou muži i ženy. Vojenský výcvik byl pro obě pohlaví stejný a začínal už v pěti letech. Skythové si vydobyli ve starověkém světě respekt jako dobří jezdci a lukostřelci, ženy u nich však nikdy nevládly.

PŘÍSNÁ PRAVIDLA
Katarina Tarnovská vidí minulost Ukrajiny jinak. Ženská společnost podle ní skutečně existovala a bude třeba ji opět obnovit. Nástrojem k tomu má být společenství Asgarda. Jeho členky jsou vedeny k naprosté poslušnosti nadřízených a především k nezávislosti na mužích.
Hlavní náplní Asgardy je výuka starých asijských bojových umění, zejména kozáckého stylu boje se zbraněmi gopak a pěstního souboje v boxerských rukavicích.
Členství v Asgardě zahrnuje sedm stupňů, kterými je třeba postupně projít. Jakmile dívka přejde z jedné úrovně do druhé, nechá si vyholit určitým způsobem temeno hlavy a spánky. Na první pohled je pak jasné, do jakého stupně kdo patří. V dané hierarchii musí členky nižšího stupně prokazovat zkušenějším patřičnou úctu.

IDEÁLY A CÍLE
Čemu lvovské amazonky věří? Podle Tarnovské je třeba odstranit podřízení žen mužům tak, jak jej chápou křesťané. Zajímavý je postoj Asgardy k sexualitě. Členky společenství smějí mít jediný sexuální styk ročně, a to vždy 21. června v době letního slunovratu jako poctu Slunci. Účelem sexu není potěšení, ale pouze zachování rodu. Mužem by měl být válečník, nejlépe kozák. Tarnovská sama jde příkladem. Její manžel patří ke kozákům a je to jeden z mála mužů, které Asgarda toleruje zejména kvůli výuce umění gopak.
Narodí-li se některé člence Asgardy dítě, má podle Tarnovské zůstat do tří let s matkou. Jde-li o dívku, začlení se ve třech letech mezi ostatní členky Asgardy. Chlapci zůstávají s oběma rodiči do sedmi let, poté žijí s otcem.
Další plány, které Katarina Tarnovská má, zatím brzdí nedostatek peněz. Pokud je získá, chce vystavět chrám v podobě uzavřené budovy, jejímž oltářem bude dvůr. Tam by zakladatelka Asgardy žila s dívkami, které dosáhly nejvyššího, tedy sedmého stupně. V chrámu by nebylo místo pro žádného muže, ani pro manžela.


Zdroj: 100+1


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz