Aby vás hospitalizace v zahraničí nezaskočila…

FiftyFifty, společenský magazín.
Aby vás hospitalizace v zahraničí nezaskočila… na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Aby vás hospitalizace v zahraničí nezaskočila…

FiftyFifty
Share

Aby vás hospitalizace v zahraničí nezaskočila…

Na letní dovolené nás kromě slunce, exotiky a nezapomenutelných zážitků může potkat i nečekaná zdravotní komplikace.

Ať už jde o nohu zlomenou při seskoku padákem, popálení rejnokem během potápění do mořských hlubin, anebo cukrovku „rozhozenou“ konzumací místních laskomin, můžete se i vy dostat do situace, kdy je v zahraničí nutná hospitalizace.
Jak může pobyt v nemocnici vypadat a na co se připravit, vám prozradí následující řádky. 

Hlavně zachovat chladnou hlavu

Ať už se vám nebo vašim blízkým na dovolené přihodí cokoliv, je důležité především neztratit hlavu. Pokud vidíte, že situaci sami nezvládnete a cestovní lékárnička na vaše obtíže nestačí, je vždy lepší vyhledat lékařskou pomoc. A to i v případě, že hrozí hospitalizace. Každý cestovatel by se pochopitelně pobytu v zahraniční nemocnici nejraději vyhnul. Řada lidí si myslí, že zvládne cestu zpátky domů a zdravotní problém se vyřeší až po návratu. Někdy ale může být odkládání profesionální zdravotnické pomoci životu nebezpečné.

Ve většině případů se zdravotníci pokusí vyřešit problém ambulantně, poskytnou potřebné ošetření, doporučí další postup a řeknou vám, zda je cesta domů bezpečná. Pokud je ale problém závažný a cesta domů by pro vás byla z jakéhokoliv důvodu riskantní, navrhnou hospitalizaci.

Jak se na cestu připravit, aby vás nic nepřekvapilo?

Před cestou věnujte pozornost i přípravě pro případ nečekaných komplikací.
Připravte si:
 Cestovní zdravotní pojištění a potřebné doklady. I v případě, že cestujete do zemí EU, pokrývá běžné zdravotní pojištění pouze náklady na nezbytnou a neodkladnou zdravotní péči, a je tedy vhodné sjednat si i  cestovní pojištění. Pojištění pro konkrétní zemi by mělo zahrnovat úhradu nákladů léčebných výloh, nákladů na repatriaci, tedy převoz nemocného do České republiky, i na převoz lidských ostatků do České republiky.
 Kontakty na pojišťovnu a její asistenční službu.
 Lékárničku s běžnými léky na cesty a dále s vybavením podle země, do které cestujete
 Informace o podmínkách v dané zemi můžete nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzv.cz).

 Nouzová čísla v dané zemi (záchranná služba, hasiči, policie). V zemích EU můžete volat na krizové číslo 112.
 Kontakty na český konzulát. Pokud v dané zemi české zastupitelství není, můžete se obrátit na zastupitelství jiné země EU, které zde sídlí.

Jak při hospitalizaci komunikovat a na koho se obrátit?

Jestliže jste byli hospitalizováni v cizí zemi, obraťte se nejprve na asistenční službu pojišťovny a na české zastupitelství, které vám pomůže řešit jakékoliv problémy, které by mohly během hospitalizace vzniknout.

Pokud máte problém s dorozuměním se se zdravotnickým personálem, může být nutné vyhledat tlumočníka, který vám pomůže překonat jazykovou bariéru a porozumět postupu zdravotníků.

Respektujte zvyklosti dané země a snažte se nevyvolávat zbytečné konflikty. Zdravotníci vám za těchto podmínek spíše vyjdou vstříc.

Kdo zaplatí náklady na péči?

Pokud již k hospitalizaci dojde, zajišťuje úhradu vám poskytnuté zdravotní péče pojišťovna, u které jste si sjednali zdravotní pojištění.

Jestliže ale pojištěni nejste, bude uhrazení léčebných výloh požadováno po vás, případně po osobách, které vás na cestě doprovázejí.

Jakmile to zdravotní stav pacienta umožní, lze uvažovat o repatriaci – převozu do České republiky. Rozhodování o převozu koordinuje pojišťovna nebo její asistenční služba. Veškeré náklady na repatriaci by měla hradit pojišťovna. Pokud pacient není pojištěný nebo pojištění nepokrývá převoz do vlasti, je nutné, aby náklady uhradila hospitalizovaná osoba nebo osoby blízké.


Autor: MUDr. Hana Králová, odborník uLékaře.cz

Zdroj: U lékaře.cz


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz