5 mýtů o muži na rodičovské

FiftyFifty, společenský magazín.
5 mýtů o muži na rodičovské na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > 5 mýtů o muži na rodičovské

FiftyFifty
Share

5 mýtů o muži na rodičovské

Máte malé dítě nebo vás přírůstek do rodiny právě čeká? A uvažovali jste, že by část rodičovské dovolené strávil s dítětem doma táta? Péče otce o dítě na rodičovské dovolené je v současnosti stále posilujícím trendem a dle výzkumu agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů (LOM) o této všestranně přínosné variantě uvažuje až 90 % českých mužů.

„Všem můžeme jen doporučit otevřít doma toto téma a prodiskutovat v rodině i se zaměstnavatelem reálné možnosti. Každopádně je to velká šance pro celou rodinu,“ říká Lukáš Talpa, manažer projektu Táta na plný úvazek z Ligy otevřených mužů. Péči mužů o děti ale provází také řada mýtů:

Muž na rodičovské je divný

Myslíte si, že „být jako chlap na rodičovské dovolené (RD) přece není normální“? Tak vězte, že zastáváte dnes již menšinový názor. Přesto, že pro muže stále není běžné na RD být, je jich kolem 5000. Výzkum agentury Mediaresearch pro LOM ukázal, že 66% respondentů má muže na RD za normální věc a dalších 28 % je považuje za borce a „frajery“. Pouze 4% jsou toho názoru, že takoví muži jsou exoti, neschopové a chudinkové. Z jiné části průzkumu vyplynulo, že 31 % mužů by pravděpodobně na RD alespoň na chvíli šlo a 12 % je přesvědčeno, že na RD nastoupí. Muž na rodičovské je tedy již považován za normální jev, i když zatím stále není běžné, aby na rodičovské byl. Ovšem i to se bude měnit.
 

Mateřská a rodičovská dovolená v jednom pytli

Mateřská není rodičovská. Tyto termíny jsou velmi často zaměňované. I když mají muži ve výjimečných případech možnost jít na mateřskou dovolenou, tak v jejich případě mluvíme hlavně o rodičovské dovolené.
Mateřská dovolená je období 6 měsíců (většinou 1 měsíc před porodem a 5 měsíců po porodu), kdy je hrazeno 70 % mzdy.
Na rodičovskou je možné nastoupit vlastně kdykoli po skončení mateřské a může to být i jen na chvilku. Psychologové z Ligy otevřených mužů doporučují, aby první rok byla s dětmi (nejen) z důvodu kojení spíše matka. Od prvního roku věku je pro dítě i celou rodinu přínosné, aby alespoň několik měsíců byl s dítětem doma otec.
 

S mužem na rodičovské přijde bída

„Jako živitel rodiny nemůžu jít na rodičovskou, protože by to pro rodinu byla veliká finanční ztráta a čekala by nás bída. Manželka nás neuživí.“
Pravdou je, že v naší společnosti je často stále hlavním živitelem rodiny muž – otec. Podle výzkumu platy.cz je rozdíl mezi mužskou a ženskou mzdou cca 6.000,- Kč. I sami muži v průzkumu Mediaresearch toto zmiňují jako hlavní důvod proč na RD nejít.  Personalisté též v průzkumech zmiňují, že chtějí podporovat aktivní otcovství a tedy i zapojení otců do péče o děti již v útlém věku, konkrétně pak na RD. LOM doporučuje otcům, aby si RD vyzkoušeli třeba na 2 či 3 měsíce, kdy by finanční ztráta nebyla taková, a benefit pro rodinu a pro vztah s dítětem ji dokáže vyvážit.
 

Doma jsou jen partneři dominantních žen

Že na rodičovskou dovolenou chodí jen submisivní muži neschopní uživit rodinu, je také jeden ze stereotypů laického uvažování o tomto stále se rozrůstajícím fenoménu.  Zkušenost LOMu je taková, že na RD chodí i manažeři, lékaři a IT experti. Mezi muži se zkušeností z rodičovské dovolené jsou také známé osobnosti, herci či zpěváci. Za všechny můžeme zmínit například Filipa Hrubého, ředitele korporátní komunikace Vodafone ČR, ekonoma Tomáše Sedláčka, herce Jana Dolanského či Michala Maredu, zpěváka kapely Vypsaná fixa.
 

Muži neumí pečovat o děti (tak dobře jako ženy)

„Na RD jako chlap nemohu jít, protože o malé děti se umí postarat pouze matka“.
Výzkum ukázal, že celkem 10 % mužů se domnívá, že by se o malé dítě neuměli postarat, a to samé si myslí téměř každá pátá matka. Může to však být jen výmluva, kterou používají jak muži, tak paradoxně i ženy. Muži se tím zbavují zodpovědnosti za péči o děti a ženy si tím kolikrát brání své domácí teritorium. Běžná péče o děti je z velké části získaná dovednost. I matky se totiž musí učit, jak pečovat o dítě. Praxe ukazuje, že otcové, kteří zůstali se svými dětmi doma, a to třeba hned od narození dětí, se dokáží o dítě postarat stejně dobře jako matka. Samozřejmě vyjma kojení.


Zajímají-li vás články a další informace k tématu, podívejte se na stránky Táta na plný úvazek

Zdroj: tz LOM


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz