15 rad pro boj se závislostí u blízkého člověka

FiftyFifty, společenský magazín.
15 rad pro boj se závislostí u blízkého člověka na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > 15 rad pro boj se závislostí u blízkého člověka

FiftyFifty
Share

15 rad pro boj se závislostí u blízkého člověka

Rozvrácená rodina nebo ztráta partnerského vztahu – to jsou jen dva z mnoha smutných příkladů, které mohou být důsledkem závislosti na drogách. Jak ale vystoupit z mnohdy začarovaného kruhu? Jednoduché to není – nemožné ale také ne.

 1.  Zjistěte si co nejvíce údajů o problematice závislostí a jejich léčbě.
 2.  Dopřejte dotyčnému takové prostředí, ve kterém je minimum spouštěčů k vyvolání touhy po návykové látce.
 3.  Přijměte, že se váš život změnil, a neupínejte se k tomu starému. Nový život, ve kterém bude jednodušší fungovat bez drog, musíte se závislým člověkem vytvořit společně.
 4.  Pomozte mu s hledáním alternativní zábavy a relaxace, pro které doposud drogu užíval.
 5.  Neomlouvejte a už vůbec ho nekryjte. Nechraňte ho před negativními důsledky jeho chování.
 6.  Domluvte se s dotyčným na jasných hranicích a pravidlech, které je oboustranně třeba respektovat.
 7.  Pokud se rozhodnete osobu na drogách podporovat finančně, nakupte konkrétní věci nebo zaplaťte služby, které potřebuje. Peníze jako takové by pravděpodobně použila na nákup omamných látek.
 8.  Nezapomínejte sami na sebe. Chcete-li druhému pomoci, je třeba, abyste neztratili vlastní duševní rovnováhu.
 9.  Přestaňte se obviňovat. Nejste zodpovědní za rozhodnutí jiných a nikoho nemůžete násilím přinutit ke změně.
 10.  Nediskutujte s dotyčným v okamžiku, kdy je pod vlivem návykové látky. A už vůbec se s ním v takovém stavu nehádejte.
 11.  Pokuste se závislého neobviňovat či soudit.
 12.  Pokud je to jen trochu možné, nebuďte v diskuzi se závislým příliš negativní. Zesílené pocity viny ho mohou tlačit k dalšímu hledání útěchy v návykové látce.
 13.  Vyjmenujte člověku na drogách změny v jeho chování a vzniklé problémy, které jste v souvislosti s drogou vypozorovali. Ujistěte ho, že vám jde o jeho dobro.
 14.  Umožněte dotyčnému vyjádřit se. Pokládejte otevřené otázky. Není vhodné se omezit na kárání a přednášky.
 15.  Nesnažte se závislost svého blízkého kompletně vyřešit vy sami. Požádejte o pomoc odborníka. Smiřte se se skutečností, že odvykání je během na dlouhou trať.


Zdroj: Substituční léčba.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz